Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


C'est de toi Père saint


Mindful of our human frailty


Je te veux dans mon coeur


La fe


Revêts, Seigneur, de ta justice


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Manan jara ry Jesosy Ny mpanomponao      AVI            

Manan jara ry Jesosy!
Ny mpanomponao,
‘Zay natokanao hitondra
Ny Anaranao;
Nofidianao ho mpitory
Ny fitiavanao,
Nitokianao ho mpamory
Ny vahoakanao.
Izao no zara fanompoako
Voatendrinao,
Ka ny mafy tsy ahoako
Hahefako izao;
Tsy hadosi pahoriana
Ny mpiasanao,
Fa ny hazo fijaliana
Lova taminao.
Na ho voky na ho noana
Ny mpanomponao,
Tsy handao ny fanompoana
Nametrahanao;
Sitrakao ny fiahafiana,
Ka mba tiako koa;
Zakanao ny tsi fisiana,
Ka zakaiko koa.
Tsy ahiko ny handany,
Holanina koa,
Fa famoizan tsoa no hany
Ahefana soa;
Na ny saiko na ny aiko,
Andro, vola koa,
Tsy mba misy holalaiko,
Foiko avokoa.
Nefa raha izaho irery
Tsy mahefa izao,
Ka mangataka ny hery
Eo an tananao,
Aoka ho feno ny Fanahy
Ny mpanomponao
Mba ho tena lehilahy ( vehivavy)
Voahosotrao.

Lobt Gott, ihr Christen allzugleich


Would you be free from your burden


Jéhova, vers toi je crie


Bij 't zien weer van het morgenlich


At the Name of Jesus, every knee sh