Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Exauce nous


Seigneur qui vois ma peine


Abide with us, Lord Jesus


Nun singet und seid froh


My life, my love I give to Thee


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Manan jara ry Jesosy Ny mpanomponao      AVI            

Manan jara ry Jesosy!
Ny mpanomponao,
‘Zay natokanao hitondra
Ny Anaranao;
Nofidianao ho mpitory
Ny fitiavanao,
Nitokianao ho mpamory
Ny vahoakanao.
Izao no zara fanompoako
Voatendrinao,
Ka ny mafy tsy ahoako
Hahefako izao;
Tsy hadosi pahoriana
Ny mpiasanao,
Fa ny hazo fijaliana
Lova taminao.
Na ho voky na ho noana
Ny mpanomponao,
Tsy handao ny fanompoana
Nametrahanao;
Sitrakao ny fiahafiana,
Ka mba tiako koa;
Zakanao ny tsi fisiana,
Ka zakaiko koa.
Tsy ahiko ny handany,
Holanina koa,
Fa famoizan tsoa no hany
Ahefana soa;
Na ny saiko na ny aiko,
Andro, vola koa,
Tsy mba misy holalaiko,
Foiko avokoa.
Nefa raha izaho irery
Tsy mahefa izao,
Ka mangataka ny hery
Eo an tananao,
Aoka ho feno ny Fanahy
Ny mpanomponao
Mba ho tena lehilahy ( vehivavy)
Voahosotrao.

Asleep in Jesus


No longer my own


Envoyé de notre Père


Es muss uns doch gelingen


Pécheur, qui t'appelle ainsi