Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Ao ny andro lehibe


J'avais fui la bergerie


O Seigneur, notre Dieu, quil est grand


Pour toujours, Christ, je veux tre


Are you ready God to meet


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Blijf bij Hem, wil Hem toch eren      AVI            

Blijf bij Hem, wil Hem toch eren
die op aarde nederkwam
en, om uwe smart te keren,
duizend smarten op Zich nam!
Blijf bij Hem, die steeds zal blijven.
Mag ook alles eens vergaan
en als rook naar d' einder drijven,
triomferend blijft Hij staan.
Niets is blijvend; eens zal breken
wat zo hecht aaneen U sloot
en de mond houdt op met spreken,
die vaak troost en vreed' U bood.
Ook de arm verliest zijn waarde
als een schild en als een staf
en het oog, dat U bewaarde,
blijft gesloten in het graf.
Alles sterft en gaat verloren;
't aardse vindt in 't stof zijn graf.
Dingen die het oog bekoren,
gaan voorbij en sterven af.
't Aardse wezen moet verbleken,
d' aardse vlam wordt eens gedoofd.
Aardse banden zullen breken,
bloesem wordt van pracht beroofd.
Doch de Heer van dood en leven
is het, die steeds weer gebiedt:
"Bouw op Mij, wil liefde geven,
hoop, geloof; o, vrees toch niet!"
Daarom blijf bij Hem, die altijd
geven zal wat eeuwig blijft;
die uw naam, zo g' U aan Hem wijdt,
in het boek des levens schrijft

Vois mon me nostalgique


O ein Gnadenmeer voller Seligkeit


Le Seigneur nous invite


Jsus est n Venez, bergers et mages


So lange Jesus bleibt der Herr