Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Judge eternal, throned in splendour


Nous te chantons Ressuscite


Gij die Christus' jong'ren zijt


O Saint Esprit Descends


Oh! Jesus, mon Sauveur


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Dank, dank de Heer      AVI            

Dank, dank de Heer; bezing in koren
hoe vriend'lijk Hij is t' allen tijd'.
Zing luid, dat ieder het kan horen:
"Zijn goedheid blijft in eeuwigheid!"
Juich, Israel en breng Hem ere
voor alles, wat Hij u bereidt.
Hij zal genavol u regeren
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Loof Hem, getuigen, breng Hem ere;
want Hij bewijst te allen tijd'
Zijn goedheid als de Heer der Heren
van eeuwigheid tot eeuwigheid!
Gij, uitverkoor'nen, breng Hem ere.
Zie, hoeveel vreugd' Hij u bereidt.
Hij zal genavol u regeren
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Gezegend is het volk des Heren,
dat hier vol eerbied nederknielt.
Hem dienen is hun hoogst begeren,
daar Hij hen liefd'vol steeds bezielt.
Hun heer is God, hun hoop en leven!
Aan hen maakt Hij zich openbaar.
Om 's Heren wille na te streven,
geeft het zichzelf als offer daar.
Zijt mijn God. U wil ik prijzen,
verheffen Uwe majesteit.
Ik wil U eren, dank bewijzen,
U loven tot in eeuwigheid.
U roem ik, Heer, want Uw erbarmen
bestraalt ook ons in deze tijd.
Ja, Uw genade draagt de armen
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Jesus ist kommen


A Dios el Padre y a Jess


Seigneur, le sort le plus beau sur la terre


J'ai confiance en mon Seigneur


Come all ye sons of God