Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


O Saviour, precious Saviour


Jésus Jésus viens à moi


Kom met mij mee


Il s'est levé, le fils de Dieu


Kind Maker of the world


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Dank, dank de Heer      AVI            

Dank, dank de Heer; bezing in koren
hoe vriend'lijk Hij is t' allen tijd'.
Zing luid, dat ieder het kan horen:
"Zijn goedheid blijft in eeuwigheid!"
Juich, Israel en breng Hem ere
voor alles, wat Hij u bereidt.
Hij zal genavol u regeren
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Loof Hem, getuigen, breng Hem ere;
want Hij bewijst te allen tijd'
Zijn goedheid als de Heer der Heren
van eeuwigheid tot eeuwigheid!
Gij, uitverkoor'nen, breng Hem ere.
Zie, hoeveel vreugd' Hij u bereidt.
Hij zal genavol u regeren
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Gezegend is het volk des Heren,
dat hier vol eerbied nederknielt.
Hem dienen is hun hoogst begeren,
daar Hij hen liefd'vol steeds bezielt.
Hun heer is God, hun hoop en leven!
Aan hen maakt Hij zich openbaar.
Om 's Heren wille na te streven,
geeft het zichzelf als offer daar.
Zijt mijn God. U wil ik prijzen,
verheffen Uwe majesteit.
Ik wil U eren, dank bewijzen,
U loven tot in eeuwigheid.
U roem ik, Heer, want Uw erbarmen
bestraalt ook ons in deze tijd.
Ja, Uw genade draagt de armen
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Quand écrasé


Awake, my soul, and with the sun


Glory be to Jesus


Isaoranay jehovah


We gather together to ask the Lord'