Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Seigneur mon Dieu je crie vers toi


Je voudrais franchir l'entrée


Mijn Heer is onbeschrijflijk goed


Jésus vit, je vis aussi


J'ai faim, j'ai soif, Jésus


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Dank, dank de Heer      AVI            

Dank, dank de Heer; bezing in koren
hoe vriend'lijk Hij is t' allen tijd'.
Zing luid, dat ieder het kan horen:
"Zijn goedheid blijft in eeuwigheid!"
Juich, Israel en breng Hem ere
voor alles, wat Hij u bereidt.
Hij zal genavol u regeren
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Loof Hem, getuigen, breng Hem ere;
want Hij bewijst te allen tijd'
Zijn goedheid als de Heer der Heren
van eeuwigheid tot eeuwigheid!
Gij, uitverkoor'nen, breng Hem ere.
Zie, hoeveel vreugd' Hij u bereidt.
Hij zal genavol u regeren
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Gezegend is het volk des Heren,
dat hier vol eerbied nederknielt.
Hem dienen is hun hoogst begeren,
daar Hij hen liefd'vol steeds bezielt.
Hun heer is God, hun hoop en leven!
Aan hen maakt Hij zich openbaar.
Om 's Heren wille na te streven,
geeft het zichzelf als offer daar.
Zijt mijn God. U wil ik prijzen,
verheffen Uwe majesteit.
Ik wil U eren, dank bewijzen,
U loven tot in eeuwigheid.
U roem ik, Heer, want Uw erbarmen
bestraalt ook ons in deze tijd.
Ja, Uw genade draagt de armen
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Christe, du Lamm Gottes


Mon âme exaltons la gloire


Mort avec Christ


Viens pécheur, que te libére


O, dicht bij Jezus