Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Dear Jesus, in Whose life I see


Kom, hoor Zijn woord


Lean on my ample arm


Qué es lo que vieron en las alturas


A celui qui nous a lavés


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

O godgewijde eerst'lingsschaar      AVI            

O godgewijde eerst'lingsschaar,
door Christus zelf vergaard,
met wie de Heer zo wonderbaar
Zijn trouwverbond bewaart,
laat schijnen toch Zijn waarheidslicht;
groot is de duisternis.
Vrees Satan en zijn listen niet,
Uw zege is gewis!
Vrees Satan en zijn listen niet,
Uw zege is gewis!
Kom broeders, zusters, sluit u aan,
hier is des Godes Zoon.
Kom, schaar u rond Zijn kruisbanier,
reeds glanst de zegekroon!
Verdwijnen moet nu ijdelheid
en lauwheid van de geest.
Laat ons in Godes kracht thans staan,
fier, moedig, onbevreesd.
Laat ons in Godes kracht thans staan,
fier, moedig, onbevreesd.
Slechts een zaak is van waarde ons:
Hoe wij tot Jezus staan,
Zijn geesteskracht in ons Hem eert,
verhoogt des Heren naam.
Als Christus' liefde ons doordringt,
uit elkeen straalt vol pracht,
dan is 't gewis, dat 't werk gedijt,
wordt alle leed verzacht,
dan is 't gewis, dat 't werk gedijt,
wordt alle leed verzacht.
De zielen, die de Heer verkoor
en leidt te aller stond',
die zijn als een apostelbrief,
die God de wereld zond.
De zondaars, door de Heer bemind,
door Hem van schuld bevrijd,
geeft Hij als zegel d' Heil'ge Geest.
Prijs Zijn barmhartigheid!
Geeft Hij als zegel d' Heil'ge Geest.
Prijs Zijn barmhartigheid!

Come Thou Fount


Dochter Sions, wees verheugd


Bien heureux qui t'aime


la création t'adore


Gij, Heer, hebt mij het leven