Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


O Jésus mon Sauveur


Gen Himmel aufgefahren ist, Halleluja


Christ ist erstanden


Easter song


Dearest of all is He


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

De dag is nu ten einde      AVI            

De dag is nu ten einde.
Mijn harte, dankbaar zijnde,
wendt zich tot U dit uur.
Zie zeeg'nend op mij neder,
verlicht mijn harte weder,
ontsteek in mij Uw heilig vuur!
Mijn ziel zoekt U, o Vader
en smeekt: Kom tot mij nader
in Uwe heerlijkheid!
Want vlees'lijke gedachten
en alle duist're machten
verdwijnen als Gij bij mij zijt.
Uw liefd', aan mij bewezen,
is groot en onvolprezen!
Dat Gij mijn smart verzoet
en vreugde slechts kunt vinden
in helpen en ontbinden,
is mij een groot en heilig goed!
Ja, elke dag is 't leven,
dat Gij mij heb gegeven,
een stap naar d' eeuwigheid,
waarnaar het pelgrimsharte
verlangt in zorg en smarten;
het vindt geen thuis in deze tijd.

La cité sainte est fondée


Depart, dear child


Seigneur ton ange vole


Viens Saint Esprit


Come Thou long expected Jesus