Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


God Moves in a Mysterious Way


Jour triomphal du Fils de Dieu


Chantons avec reconnaissance


Venez curs souffrants et meurtris


Hail, O Source of every blessing


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

De dag is nu ten einde      AVI            

De dag is nu ten einde.
Mijn harte, dankbaar zijnde,
wendt zich tot U dit uur.
Zie zeeg'nend op mij neder,
verlicht mijn harte weder,
ontsteek in mij Uw heilig vuur!
Mijn ziel zoekt U, o Vader
en smeekt: Kom tot mij nader
in Uwe heerlijkheid!
Want vlees'lijke gedachten
en alle duist're machten
verdwijnen als Gij bij mij zijt.
Uw liefd', aan mij bewezen,
is groot en onvolprezen!
Dat Gij mijn smart verzoet
en vreugde slechts kunt vinden
in helpen en ontbinden,
is mij een groot en heilig goed!
Ja, elke dag is 't leven,
dat Gij mij heb gegeven,
een stap naar d' eeuwigheid,
waarnaar het pelgrimsharte
verlangt in zorg en smarten;
het vindt geen thuis in deze tijd.

O living Bread from heaven


Come rejoice


O Toi qui donnes la vie


Stand up and bless the Lord


Roi des rois