Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


J'ai besoin de ta confiance


Children of our Heavnly Father


Lets open up our eyes


Hark! a thrilling voice is sounding


Je ne sais pourquoi


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Welzalig 't volk, door God geleid      AVI            

Welzalig 't volk, door God geleid,
dat Hij heeft uitverkoren.
Hoezeer Hij toch ons hart verblijdt
met wat wij gaarne horen.
Zijn evangelie en Zijn wet
doen zien hoe hoog Hij is gezet,
verlichten onze wegen.
Hoe menig volk, in menig land,
in duisternis gebonden,
weet niets van 't heil van Gods gezant,
tot ons, Zijn volk, gezonden!
Wees dankbaar, schenk de dank aan Hem,
aanbid de Heer met blijde stem.
Hij 't licht ons heeft gegeven!
Blijf waakzaam, godsvolk, bid en waak,
want duur kocht Hij uw leven!
Wie hier veracht deez' heil'ge zaak,
kan Hij Zijn kroon niet geven!
Wie thans zijn ziel dus redden wil,
zal heilbegerig, klein en stil
als kind zich moeten geven!
Wie oren heeft, hoort altijd weer!
Wie ogen heeft, zal lezen
en gunt zijn hart geen ruste meer,
tot 't oude mens'lijk wezen
als schaduw opgaat in Gods licht,
aanschouwend Jezus' aangezicht,
zal smaken Zijn genade!

Je chanterai ta gloire et ta puissance


Que ma louange


Naar Uw beeld richt ik mijn zinnen


Entonnons un saint cantique


Douce nuit sainte nuit