Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


I'll Wish I Had Given Him More


Come all ye sons of God


Il n'est de bonheur qui surpasse


Tabernacle au milieu


't Is stil in dorp en steden


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Welzalig 't volk, door God geleid      AVI            

Welzalig 't volk, door God geleid,
dat Hij heeft uitverkoren.
Hoezeer Hij toch ons hart verblijdt
met wat wij gaarne horen.
Zijn evangelie en Zijn wet
doen zien hoe hoog Hij is gezet,
verlichten onze wegen.
Hoe menig volk, in menig land,
in duisternis gebonden,
weet niets van 't heil van Gods gezant,
tot ons, Zijn volk, gezonden!
Wees dankbaar, schenk de dank aan Hem,
aanbid de Heer met blijde stem.
Hij 't licht ons heeft gegeven!
Blijf waakzaam, godsvolk, bid en waak,
want duur kocht Hij uw leven!
Wie hier veracht deez' heil'ge zaak,
kan Hij Zijn kroon niet geven!
Wie thans zijn ziel dus redden wil,
zal heilbegerig, klein en stil
als kind zich moeten geven!
Wie oren heeft, hoort altijd weer!
Wie ogen heeft, zal lezen
en gunt zijn hart geen ruste meer,
tot 't oude mens'lijk wezen
als schaduw opgaat in Gods licht,
aanschouwend Jezus' aangezicht,
zal smaken Zijn genade!

Grand Dieu nous t'adorons


Comme une terre altérée


Come sing with me this song of love


God, Our Father, Hear Us Pray


Que ton fidèle amour