Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Peace, troubled soul


Dieu est bon


Jésus, tu descendis des lieux célestes


Welkom, Gij die staat te komen


From heaven above to earth I come


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Wij stellen thans opnieuw      AVI            

Wij stellen thans opnieuw
ons onder Uwe zorgen;
in uw erbarmen zijn
voor eeuwig wij geborgen.
Dat is de vaste burcht,
die 's vijands macht trotseert!
Daar is na alle nood,
niets wat Uw volk nog deert.
Wil ons in 't nieuwe jaar
weer sterken in 't gelove!
Dat niemand 't fundament
der waarheid ons ontrove!
Vervul toch hart en zin
met 't heilige geesteslicht,
en Uw apostelwoord
blijv' in de ziel gegrift!
Geef, dat wij meer en meer
het oude wezen doden.
Schenk lichaam, ziel en geest
wat elk steeds heeft van node.
Heer, leer ons met wat Gij
in Uwe wijsheid doet
toch steeds tevreden zijn!
Gij maakt alles goed!
Wanneer dit jaar voor ons
besteed is om te scheiden,
moog' in gena Uw geest
geheel ons toebereiden.
O, trek ons hart tot U,
dat door Uw Geest steeds meer
de bede wordt gehoord:
"Heer, kom spoedig weer!"

Kom tot de bron van het leven


Heer Jezus, Licht der wereld


Saisis ma main craintive


Bendice, Dios, a él, nuestro Profet


The little child feels longing for