Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


At the cross, her station keeping


Sancta nox


What, know ye not that your body


Captains of the saintly band


Abba, we come, and low we bow before thee


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Veloma no apetrako      AVI            

Veloma no apetrako
Fa tapaka ny hevitro,
Handao ny fahazarako,
Fa Kristy no harahiko,
Veloma hianao,
Ry izao tontolo izao!
Izaho tsy tamana aty,
Veloma hianao!
Ny làlan'ota hitako
Namono ny fanahiko,
Fa he, ery mba tazako
Ilay tany soa mamiko,
Veloma hianao,
Ry izao tontolo izao!
Izaho tsy tamana aty,
Veloma hianao!
Mpanota ô, nahoana
No tsy miaraka aminay?
Fa mbola misy toerana
Izay ho anao sy ho anay.
Veloma hianao,
Ry izao tontolo izao!
Izaho tsy tamana aty,
Veloma hianao!
Veloma, fa ao aloha ao
No tany izay honenako,
Ka maika aho mba hankao
Handray ny fitsaharako.
Veloma hianao,
Ry izao tontolo izao!
Izaho tsy tamana aty,
Veloma hianao!
Jerosalema tazako,
Ka velona ny hirako,
Fa any no honenako
Hidera ny Mpanjakako,
Ho any aho izao,
Ho any aho izao,
Izaho tsy tamana aty,
Ho any aho izao!

Minuit Chrétiens


Par toi, Jésus, la joie abonde


Dieu est un bon berger


Sauveur du monde, ô Jésus Christ


Praise the Savior, ye who know Him