Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Objective and subjective Christ is to us


Far off we need not rove


A toi la gloire! Ô mon céleste Père


Jésus, notre délivrance


Out of the ground God caused to grow


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Veloma no apetrako      AVI            

Veloma no apetrako
Fa tapaka ny hevitro,
Handao ny fahazarako,
Fa Kristy no harahiko,
Veloma hianao,
Ry izao tontolo izao!
Izaho tsy tamana aty,
Veloma hianao!
Ny làlan'ota hitako
Namono ny fanahiko,
Fa he, ery mba tazako
Ilay tany soa mamiko,
Veloma hianao,
Ry izao tontolo izao!
Izaho tsy tamana aty,
Veloma hianao!
Mpanota ô, nahoana
No tsy miaraka aminay?
Fa mbola misy toerana
Izay ho anao sy ho anay.
Veloma hianao,
Ry izao tontolo izao!
Izaho tsy tamana aty,
Veloma hianao!
Veloma, fa ao aloha ao
No tany izay honenako,
Ka maika aho mba hankao
Handray ny fitsaharako.
Veloma hianao,
Ry izao tontolo izao!
Izaho tsy tamana aty,
Veloma hianao!
Jerosalema tazako,
Ka velona ny hirako,
Fa any no honenako
Hidera ny Mpanjakako,
Ho any aho izao,
Ho any aho izao,
Izaho tsy tamana aty,
Ho any aho izao!

Hark, here is a hidden myst’ry


Ich schliebe mich auf’s neue


Notre Père


Jesus help me


O consolateur suprême