Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


hold the fort


Efface mon péché


Sur les chemins du monde


Et comme les épis


O Holy Spirit, by whose breath


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Wees welkom, Held uit Davids stam      AVI            

Wees welkom, Held uit Davids stam,
Gij grote Vredekoning!
Wees welkom, Jezus Godes Lam,
betreed mijn hartewoning.
Ik wil mijn ganse leven lang
U danken met mijn lofgezang,
dat Gij zijt mens geworden.
Heer, Uw genade is zo groot!
Ik kan haar niet omvatten.
Gij kwam uit 's Vaders rijk en bood
ons hemelschatten.
Hier wachtte U slechts smart en nood,
verachting, kommer, leed en dood
en toch kwam Gij op aarde!
Gij, Vaders liefst' en enig Kind,
voor mij op aard' gekomen.
Slechts hij toch wordt een godeskind,
die U heeft aangenomen.
Daal, Jezus, in mijn harte neer;
laat 't Uwe woning zijn, o Heer!
Ja, dat is mijn begeren!
Lof, prijs en dank, o Heiland mijn,
zij U, Heer, toegezongen!
Dat Gij mijn broeder wilde zijn,
de wereld hebt bedwongen.
Heer, leer mij Uwe vriend'lijkheid
steeds prijzen in deez' laatste tijd
en eeuwig U te loven!

Ó vem, supremo Rei


At the cross


Venez, enfants de Dieu


Easter song


First the blood then anointing oil