Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


O doux Jésus sauveur du monde


Sauveur d'Israël


Saint-Esprit, à Pentecôte


O ma joie, quand je suis parti


Now it is evening time to rest from


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Wees welkom, Held uit Davids stam      AVI            

Wees welkom, Held uit Davids stam,
Gij grote Vredekoning!
Wees welkom, Jezus Godes Lam,
betreed mijn hartewoning.
Ik wil mijn ganse leven lang
U danken met mijn lofgezang,
dat Gij zijt mens geworden.
Heer, Uw genade is zo groot!
Ik kan haar niet omvatten.
Gij kwam uit 's Vaders rijk en bood
ons hemelschatten.
Hier wachtte U slechts smart en nood,
verachting, kommer, leed en dood
en toch kwam Gij op aarde!
Gij, Vaders liefst' en enig Kind,
voor mij op aard' gekomen.
Slechts hij toch wordt een godeskind,
die U heeft aangenomen.
Daal, Jezus, in mijn harte neer;
laat 't Uwe woning zijn, o Heer!
Ja, dat is mijn begeren!
Lof, prijs en dank, o Heiland mijn,
zij U, Heer, toegezongen!
Dat Gij mijn broeder wilde zijn,
de wereld hebt bedwongen.
Heer, leer mij Uwe vriend'lijkheid
steeds prijzen in deez' laatste tijd
en eeuwig U te loven!

God is getrouw


Ma richesse, ma gloire


Man of Sorrows! what a name


When We See Christ


Watch, ye saints