Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Un enfant est né


Que chancellent les montagnes


Flamme jaillie d auprès de Dieu


Lord, Thou camest in compassion


Little children, can you tell


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Nader, mijn God, bij U      AVI            

Nader, mijn God, bij U;
U naderbij!
Drukt ook het leed mij hier,
dreigt velerlei,
toch zal, trots kruis en pijn,
steeds dit mijn leuze zijn:
Nader, mijn God, bij U!
U naderbij!
Ontbreekt op 't levenspad
vaak zonneschijn,
rustplaats voor 't moede hoofd
een steen moet zijn,
'k ben hier een wijle toch;
mijn wens zij dan ook nog:
Nader, mijn God, bij U!
Zo zal het zijn!
Is ook mijn levenspad
moeilijk en steil,
't voert naar het doel mij heen,
dient tot mijn heil.
Gods eng'len troosten mij:
Wij staan u helpend bij!
Nader, mijn God, bij U!
Dat brengt mij heil!
Is dan de nacht voorbij,
schijnt weer de zon,
't aanbiddend harte zegt:
Gods trouw verwon!
'k Bouw dan mijn Bethel, Heer.
Mijn ziele juicht dan weer:
Nader, mijn God, bij U!
Mijn levenszon!

Toutes choses concourent


C'est toi, Jésus, pain de vie


Laat ons God ter ere zingen


The Time Is Far Spent


Welkom, Gij die staat te komen