Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Ye Simple Souls Who Stray


Mba avelao ny zaza


God, in the Gospel of His Son


Jésus, tu vins comme un agneau


Dans le vaste champs du monde


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Ry Jehovah Tomposoa      AVI            

Ry Jehovah Tomposoa
Vory eto izahay,
Ka mifaly avokoa,
Raisonao ny vavakay!
Andro fitokanan trano,
Fifaliam be izao,
Ampidino ny tsodrano
Avy ao an danitrao.
Ry Jesosy! Mandrosoa,
Fa Anao ny tranonay,
Hiderana Anao tokoa,
Ka henoy ny hatakay!
Nefa tsy vatan trano
No honenanao izao,
Fa ny fo no itokano,
Itoero, hafanao.
Ry Fanahy Mpanazava!
Anjakao tokoa 'zahay,
Dia hazava lalandava
Ny fanahin janakao;
Ka fenoy fanahy mino
Ho tempolinao tokoa,
Hatrizao dia hamasino
Ka hitombo sy hanoa.

Je suis petit mais


Psaume 95.1-2


O poussière de la terre


Le Seigneur vient à la minuit


To the workTo the work