Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


De ce monde


Jésus agneau de Dieu


Bring them in


Dieu dirige toutes choses


Come unto Me, ye weary, and I will


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Gij kind'ren komt allen      AVI            

Gij kind'ren komt allen, ja kom vooral naar
't kribje, kom allen in Bethlehems stal.
En zie hoe in deze hoogheilignacht
de hemelse Vader ons vreugd' heeft gebracht!
O, kniel als de herders aanbiddend nu neer;
vouw uwe handen en dank Hem, uwe Heer!
Wees vrolijk gij kind'ren, wie zou dat niet zijn?
Zing blij met de eng'len een loflied zo rein.
Bedenk toch: de Godszoon, zo lief, vol geduld,
wat moet Hij toch lijden voor al onze schuld!
Ach, hier in de kribbe reeds armoe en nood
en straks aan het kruis nog de bittere dood!
Wat zal dan de gave der kinderen zijn,
voor wie verdroeg spot en pijn?
De schatten der aarde behagen U niet,
een hart vol van deemoed is wat Gij graag ziet!
Zo neem onze harten als offer dan aan.
Wij schenken ze gaarne, 't is blijde gedaan;
maakt Gij ze als 't Uwe, zo zalig, zo rein,
om eeuwig tezamen Gods kind'ren te zijn.

Entonnons l'hymne de victoire


Ce lieu béni pour moi est saint


Viens nous bènir


A ton portique saint


Chantez le Dieu saint