Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Noël, c’est Jésus qui vient


Daar trekt in schaam'le kleren


A Babylone assis au bord du fleuve


Toi, qui soupires dans tes chaînes


O do not let the Word depart


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Ik vind bij Jezus vreed en rust      AVI            

Ik vind bij Jezus vreed' en rust,
waar 't levenswater vloeit,
in 't dal van zaal'ge, zoete lust,
waar Sarons roos steeds bloeit.
Hier aan d' aloude Jakobsbron
blik ik naar Jezus op.
Ik koester m' in Gods liefdezon
bij Hem op Thabors top,
Ik koester m' in Gods liefdezon
bij Hem op Thabors top,
bij Hem op Thabors top,
bij Hem op Thabors top.
Ik koester m' in Gods liefdezon
bij Hem op Thabors top.
Gereed de laatste schree te gaan
streef ik hier naar de kroon,
die Jezus biedt de strijder aan
als overwinnaarsloon.
Ik bouw op Hem in vreugd' en smart,
Zijn woord schenkt troost mij weer.
Ik leg de last, die mij benart,
aan 's Heilands voeten neer,
Ik leg de last, die mij benart,
aan 's Heilands voeten neer,
aan 's Heilands voeten neer,
aan 's Heilands voeten neer.
Ik leg de last, die mij benart
aan 's Heilands voeten neer.
Ik zie de weg die Jezus ging.
Hij 's Vaderswil steeds deed
ik volg Hem blijde en ik zing:
"Bij Hem ik ruste weet!"
Al is mijn aardse levenstijd
ook slechts van korte duur,
toch ben ik dag en nacht bereid
voor dat zo grootse uur;
toch ben ik dag en nacht bereid
voor dat zo grootse uur;
voor dat zo grootse uur,
voor dat zo grootse uur.
Toch ben ik dag en nacht
bereid voor dat grootse uur.

C'est de Toi, Dieu tout bon


Oh! qu'il est doux d'aimer Dieu


Sa bannière c'est l'amour


Little drops of water


Wie herrlich, wie selig bei Jesus