Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


What kind of a sharer


Pour nous l'heure est arrive


Before the ending of the day


See the mighty priesthood gathered


Jesus, Lord, we know Thee present


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Mba avelao ny zaza      AVI            

Mba avelao ny zaza
Hanatona Ahy re,
Fa an’ny toa azy
Ny fanjakan’ny Ray!
Izany teny tsara
No ifalianay,
Ka dia tsy rarana
Ny zazakelinay
Ao amin’ny batisa
Trotrony izahay
Ka tena voaisa
Ho zanany indray
Atsangany handova
Ny fahasambarana
Fiainan tsy miova
Sy fiadanana
Sakaizanay malaza
Ry Jeso, Hianao.
Finaritra ny zaza
Miankina aminao
Ampio, ry Mpamonjy
Ny ondrikelinao
Ho tonga voavonjy
Ao anatrehanao

SING without ceasing, sing


C'est dans ta Parole


when the pearly gates unfold


Lord I Need You


Come, follow Me, the Savior spake