Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Dear Lord, how precious is Thy blood


Awake, my soul, stretch every nerve


La bondadosa invitacion


Dieu, par son omnipresence


Father, we praise Thee


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Mba avelao ny zaza      AVI            

Mba avelao ny zaza
Hanatona Ahy re,
Fa an’ny toa azy
Ny fanjakan’ny Ray!
Izany teny tsara
No ifalianay,
Ka dia tsy rarana
Ny zazakelinay
Ao amin’ny batisa
Trotrony izahay
Ka tena voaisa
Ho zanany indray
Atsangany handova
Ny fahasambarana
Fiainan tsy miova
Sy fiadanana
Sakaizanay malaza
Ry Jeso, Hianao.
Finaritra ny zaza
Miankina aminao
Ampio, ry Mpamonjy
Ny ondrikelinao
Ho tonga voavonjy
Ao anatrehanao

Manan jara ry Jesosy Ny mpanomponao


Arise, sons of the kingdom


Entends, Dieu


O troupeau du Bon Berger


Agneau de Dieu, nous te louons