Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Tous les yeux regardent vers toi


Ich will dich lieben, meine Starke


Je veux te louer toi qui m as aimé


Dès le printemps de ta vie


Tate émien a wulu ma


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Mba avelao ny zaza      AVI            

Mba avelao ny zaza
Hanatona Ahy re,
Fa an’ny toa azy
Ny fanjakan’ny Ray!
Izany teny tsara
No ifalianay,
Ka dia tsy rarana
Ny zazakelinay
Ao amin’ny batisa
Trotrony izahay
Ka tena voaisa
Ho zanany indray
Atsangany handova
Ny fahasambarana
Fiainan tsy miova
Sy fiadanana
Sakaizanay malaza
Ry Jeso, Hianao.
Finaritra ny zaza
Miankina aminao
Ampio, ry Mpamonjy
Ny ondrikelinao
Ho tonga voavonjy
Ao anatrehanao

Schlaf, Kindlein, schlaf


Kleine Tropfen Wasser


Bleibet hier und wachet mit mir


Hush now my child


Mijn God en Vader, U zij eer