Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Je ne sais pourquoi


Oh! qui voudra croire


The race that long in darness pined


From all that dwell below the skies


Jesus came adored by angels


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Jeso Hery mahavonjy      AVI            

Jeso Hery mahavonjy
Tena Fialofana,
Fa miantra sy mamonjy
Zanak'olombelona
Hery soa, hery soa,
Itokianay tokoa
Raha misy ny tafiotra
Izay mamely mafy anay,
Ny fitiany tsy ho ritra
Tokinay mandrakizay.
Tsy mandao, tsy mandao,
Iankinana hatrizay
Raha mambomba sy miaro,
Mampitony tahotra,
Jeso Tompo tia, Mpiaro;
Resy re, ny hovitra.
Fa matoky, fa matoky,
Ilay ampinga lehibe
Tianay tokoa tokoa
Ho an tratranao doria,
Mba hatoky ka ho soa,
Ry Mpamonjy be fitia.
Tompo soa, Tompo soa,
0! hazoninay tokoa

Ecoutez la bonne nouvelle


Agneau de Dieu


Ancrée, inébranlable


Comme un enfant qui sert son père


Je ne sais pourquoi