Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Ye watchers and ye holy ones


O Word of God Incarnate


Je veux t'aimer Seigneur


Menschenfreund, nach deinem Bilde


Wait and murmur not


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Jeso Hery mahavonjy      AVI            

Jeso Hery mahavonjy
Tena Fialofana,
Fa miantra sy mamonjy
Zanak'olombelona
Hery soa, hery soa,
Itokianay tokoa
Raha misy ny tafiotra
Izay mamely mafy anay,
Ny fitiany tsy ho ritra
Tokinay mandrakizay.
Tsy mandao, tsy mandao,
Iankinana hatrizay
Raha mambomba sy miaro,
Mampitony tahotra,
Jeso Tompo tia, Mpiaro;
Resy re, ny hovitra.
Fa matoky, fa matoky,
Ilay ampinga lehibe
Tianay tokoa tokoa
Ho an tratranao doria,
Mba hatoky ka ho soa,
Ry Mpamonjy be fitia.
Tompo soa, Tompo soa,
0! hazoninay tokoa

Avec allegresse


Voor eeuwig bij de Heer


Quand le ciel devient menacant


Pour triompher dans les combats


Lave mon coeur