Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Praise the Lord, God’s glories show


Quand doucement les étoiles pâlissent


In thee is gladness, amid all sadness


At even, ere the sun was set


At the feet of Jesus


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Jeso Hery mahavonjy      AVI            

Jeso Hery mahavonjy
Tena Fialofana,
Fa miantra sy mamonjy
Zanak'olombelona
Hery soa, hery soa,
Itokianay tokoa
Raha misy ny tafiotra
Izay mamely mafy anay,
Ny fitiany tsy ho ritra
Tokinay mandrakizay.
Tsy mandao, tsy mandao,
Iankinana hatrizay
Raha mambomba sy miaro,
Mampitony tahotra,
Jeso Tompo tia, Mpiaro;
Resy re, ny hovitra.
Fa matoky, fa matoky,
Ilay ampinga lehibe
Tianay tokoa tokoa
Ho an tratranao doria,
Mba hatoky ka ho soa,
Ry Mpamonjy be fitia.
Tompo soa, Tompo soa,
0! hazoninay tokoa

Zegevier, o Heer, blijf strijden


Roi des rois, victime sainte


Het sterven Jezu zij voor 't leven


Hosanna, Loud Hosanna


Habita em mim