Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Jésus Fils Unique du Père


What star is this, with beams so br


Christ bien aimé Seigneur Jésus


Viens Esprit de sainteté


Heer, Gij hebt ons rijk gezegend


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

God is de liefde      AVI            

God is de liefde, brengt mij verlossing.
God is de liefde, Hij mint ook mij!
Dus zeg ik 't nog eenmaal: "God is de liefde.
God is de liefde, Hij mint ook mij!"
De macht der zonde had mij gebonden.
Ik was gevangen en kwam niet vrij.
Dus zeg ik 't nog eenmaal: "God is de liefde.
God is de liefde, Hij mint ook mij!"
Hij zond mij Jezus, die trouwe Heiland.
Hij zond mij Jezus en redde mij.
Dus zeg ik 't nog eenmaal: "God is de liefde.
God is de liefde, Hij mint ook mij!"
't Woord der genade is mij een spijze.
't Woord der genade stilt al mijn dorst.
Dus zeg ik 't nog eenmaal: "God is de liefde.
God is de liefde, Hij mint ook mij!"
O zoete liefde, vol heil en vrede.
O zoete liefde, gij bron van troost.
Dus zeg ik 't nog eenmaal: "God is de liefde.
God is de liefde, Hij mint ook mij!"
Gij schenkt weer vreugde aan moede zielen.
Gij schenkt weer vrede mijn arme hart.
Dus zeg ik 't nog eenmaal: "God is de liefde.
God is de liefde, Hij mint ook mij!"
Eeuwige liefde, U wil ik prijzen.
U wil ik oven, zolang ik leef!
Dus zeg ik 't nog eenmaal: "God is de liefde.
God is de liefde, Hij mint ook mij!"

Crois en ton Sauveur toujours


O Jésus ami suprême


Beneath the cross of Jesus


Vain are all terrestrial pleasures


Ziele, wat vermoeit g' u nog