Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Dieu, bénis notre départ


Come home! come home


If you from sin are longing to be f


Par le sang de l'Agneau


Glorious things are sung of Zion


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Faly dia faly      AVI            

Faly dia faly
Izahay mpanomponao,
Izay mihira eto anatrehanao.
Fa be fiantra Hianao,
Ry Jeso Tompo tianay!
Ka feno haravoana
Tokoa izahay;
Faly dia faly
Izahay mpanomponao,
Izay mihira eto anatrehanao.
Ela dia ela
No nandavanay Anao;
Be ny zava dratsy efa vitanay.
Na diso aza izahay,
Anefa faly aminao;
Fa afakao ny helokay,
Ry Tompo tianay!
Faly dia faly,
Faly dia faly
Izahay mpanomponao,
Izay mihira eto anatrehanao.
Sarotra tokoa,
Ny alehanay izao;
Be ny alahelo, iaretanay.
Na ory aza izahay,
dia mbola faly aminao
Fa levonao ny tahotray,
Ry Tompo tianay
Faly dia faly,
Faly dia faly
Izahay mpanomponao,
Izay mihira eto anatrehanao.
Manantena tsara,
lzahay mpanomponao
Mba handray ny zara,
Tehirizinao;
Rehefa maty izahay,
Ka entinao an danitra;
Ho azonay ny lova soa,
Hatolotrao anay;
Faly dia faly,
Faly dia faly
Izahay mpanomponao,
Izay mihira eto anatrehanao.

Dieu soit avec toi


How long, O Lord most holy and true


Dieu tout puissant tout t’appartient


Seigneur mon Dieu je crie vers toi


J'ai soif de ta présence (photos video)