Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Notre Roi est couronné


O Seigneur o Sauveur


Annoncons partout le dernier Message


Jesosy irery ihany


Sur moi ta clarté


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Faly dia faly      AVI            

Faly dia faly
Izahay mpanomponao,
Izay mihira eto anatrehanao.
Fa be fiantra Hianao,
Ry Jeso Tompo tianay!
Ka feno haravoana
Tokoa izahay;
Faly dia faly
Izahay mpanomponao,
Izay mihira eto anatrehanao.
Ela dia ela
No nandavanay Anao;
Be ny zava dratsy efa vitanay.
Na diso aza izahay,
Anefa faly aminao;
Fa afakao ny helokay,
Ry Tompo tianay!
Faly dia faly,
Faly dia faly
Izahay mpanomponao,
Izay mihira eto anatrehanao.
Sarotra tokoa,
Ny alehanay izao;
Be ny alahelo, iaretanay.
Na ory aza izahay,
dia mbola faly aminao
Fa levonao ny tahotray,
Ry Tompo tianay
Faly dia faly,
Faly dia faly
Izahay mpanomponao,
Izay mihira eto anatrehanao.
Manantena tsara,
lzahay mpanomponao
Mba handray ny zara,
Tehirizinao;
Rehefa maty izahay,
Ka entinao an danitra;
Ho azonay ny lova soa,
Hatolotrao anay;
Faly dia faly,
Faly dia faly
Izahay mpanomponao,
Izay mihira eto anatrehanao.

Heer, aan Uw woord


Rejoice and be glad


Very Bread, good Shepherd, tend us


Saint, saint, saint est l'Eternel


Il Signore