Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Dieu bénit ceux qui l’aiment


Douce est la tâche, ô Dieu, mon roi


Hoe stil en vredig


Wir warten Dein, o Gottes Sohn


Agneau de Dieu, par tes langueurs


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Faly dia faly      AVI            

Faly dia faly
Izahay mpanomponao,
Izay mihira eto anatrehanao.
Fa be fiantra Hianao,
Ry Jeso Tompo tianay!
Ka feno haravoana
Tokoa izahay;
Faly dia faly
Izahay mpanomponao,
Izay mihira eto anatrehanao.
Ela dia ela
No nandavanay Anao;
Be ny zava dratsy efa vitanay.
Na diso aza izahay,
Anefa faly aminao;
Fa afakao ny helokay,
Ry Tompo tianay!
Faly dia faly,
Faly dia faly
Izahay mpanomponao,
Izay mihira eto anatrehanao.
Sarotra tokoa,
Ny alehanay izao;
Be ny alahelo, iaretanay.
Na ory aza izahay,
dia mbola faly aminao
Fa levonao ny tahotray,
Ry Tompo tianay
Faly dia faly,
Faly dia faly
Izahay mpanomponao,
Izay mihira eto anatrehanao.
Manantena tsara,
lzahay mpanomponao
Mba handray ny zara,
Tehirizinao;
Rehefa maty izahay,
Ka entinao an danitra;
Ho azonay ny lova soa,
Hatolotrao anay;
Faly dia faly,
Faly dia faly
Izahay mpanomponao,
Izay mihira eto anatrehanao.

Danket dem Herrn


Je crois en Dieu tout puissant Créateur


Wat is 't bij U toch goed, o Heer


Tu ne m’as jamais abandonné


Avant d'aller, bon Père