Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


I gave my life for thee


O poussière de la terre


Alleluia, Il est Roi


L'amour du Sauveur


A Cristo Rey Jesus


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Aizan'ny lanitra hianao      AVI            

Aizan'ny lanitra hianao,
Ry zanak'olona ô?
Moa mba efa miditra ao,
Sa ao ivelany?
Lapan'Andriamanitra ao,
Koa tsy misy mankao
Afa tsy izay mandray fo vaovao:
Olona masina.
Any ny masina marobe
Velona mandrakizay,
Ka fiderana tsara no re
Eran'ny lanitra.
Tapitra irina izay tonga ao:
Sambatra mandrakizay;
Any ny Paradisa vaovao,
Izay hiadanana.
Aizan'ny lanitra hianao,
Ry zanak'olona ô?
O, mba hevero izay toetrao
Mbamin'ny asanao!

Sors du sommeil où tu te plonges


Lord, from Whom all blessings flow


Jésus est celui qui nous aime


Sans attendre


Pécheur, je voudrais te guérir