Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Jésus est né


Sans attendre


Toi qui veux être notre frère


Overwonnen, overwonnen


Heer, genees de zieleschaden


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

voor U vliedt nacht en dood      AVI            

O Jezus, Gij mijn zonne,
voor U vliedt nacht en dood!
O Jezus, levensbronne,
Gij lenigt alle nood!
'k Wil roemen heel mijn leven
met zangen, blij van toon,
Uw liefd', aan mij gegeven;
Uw liefde, Godes Zoon!
Voor deze eed'le waarde
sta ik met vreugde af,
al wat ik hier vergaarde,
wat mij de aarde gaf.
Hoe gaarne wil ik mijden,
deemoedig, blij en stil,
wat mij van U wil scheiden
en mij verleiden wil!
Wat zou mijn leven wezen,
als 'k U niet had gekend?
Voor mij zijt Gij het leven,
mijn Levenselement!
Mij wacht geen eeuwig sterven,
nu Gij mij 't leven gaf.
Wat kan mij nog verderven?
Gij nam mijn zonden af!
Ik voel mij hier beneden
reeds zalig, blij en rein
en dat is nog maar 't heden!
Hoe zal 't ons straks dan zijn!
Dat toch maakt mij het sterven
zo zalig, dat 'k als loon
een koninkrijk zal erven
en d' overwinningskroon!

The Time Is Far Spent


Des pays de l'aurore


Seigneur par tes bontés


Ni par force


Kost'lijk is het als getrouwen