Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Hoor de boodschap vol erbarmen


Oh, je m'approche de Jésus


Que Dieu se montre seulement


Jesu, Heiland meiner Seele


Little Jesus, sweetly sleep


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

voor U vliedt nacht en dood      AVI            

O Jezus, Gij mijn zonne,
voor U vliedt nacht en dood!
O Jezus, levensbronne,
Gij lenigt alle nood!
'k Wil roemen heel mijn leven
met zangen, blij van toon,
Uw liefd', aan mij gegeven;
Uw liefde, Godes Zoon!
Voor deze eed'le waarde
sta ik met vreugde af,
al wat ik hier vergaarde,
wat mij de aarde gaf.
Hoe gaarne wil ik mijden,
deemoedig, blij en stil,
wat mij van U wil scheiden
en mij verleiden wil!
Wat zou mijn leven wezen,
als 'k U niet had gekend?
Voor mij zijt Gij het leven,
mijn Levenselement!
Mij wacht geen eeuwig sterven,
nu Gij mij 't leven gaf.
Wat kan mij nog verderven?
Gij nam mijn zonden af!
Ik voel mij hier beneden
reeds zalig, blij en rein
en dat is nog maar 't heden!
Hoe zal 't ons straks dan zijn!
Dat toch maakt mij het sterven
zo zalig, dat 'k als loon
een koninkrijk zal erven
en d' overwinningskroon!

Debout, enfants du monde


Dieu fidèle Dieu trés bon


Mort avec Christ voilà ma délivrance


Fierce raged the tempest o'er the deep


La semaine a fui