Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Misaora! Misaora an'i Jehovah


Lobet den Herren


Wat zijt Gij toch oneindig goed


Il est une race immortelle


Divin sauveur


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Mandrenesa ry sofina      AVI            

Mandrenesa ry sofina
Mifalia, ry fo
Ny feon'ny Filazantsara
Manatona anao
Ry olon'ota rehetra
Ry ory sy noana
Izay mameno ny kibony
Amin java poana
Jehovah no mamboatra
Izay mofon'aina
Ho an'izay rehetra
Mety hihinana
Kristy sy ny fitahiany
Izany mofo izany
Fa izy no mamelona
Ny maty mosary
Avia, ry mosarena
Ka manaràna fo
Ny mofon'aina tsy lany
Fa ampy ho anao!

Agneau, victime sainte


A peines, luttes, suit le repos


Battle Hymn of the Republic


Jésus me demande d'être


Regarde âme angoissée