Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


There is a fountain where the blood


Le Tout Puissant est mon Berger


Le Seigneur Jésus


Eu sigo Salvador


Der Braut'gam kommt


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Mandrenesa ry sofina      AVI            

Mandrenesa ry sofina
Mifalia, ry fo
Ny feon'ny Filazantsara
Manatona anao
Ry olon'ota rehetra
Ry ory sy noana
Izay mameno ny kibony
Amin java poana
Jehovah no mamboatra
Izay mofon'aina
Ho an'izay rehetra
Mety hihinana
Kristy sy ny fitahiany
Izany mofo izany
Fa izy no mamelona
Ny maty mosary
Avia, ry mosarena
Ka manaràna fo
Ny mofon'aina tsy lany
Fa ampy ho anao!

Jésus frappe à votre porte


Waar vind ik Jezus


If God Himself be for me


Our life is hid with Christ in God


L'horizon se colore