Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Sois consolée, Sion


O Seigneur ta fidelité


How good, Lord, to be here


Jesus, geh voran


Zion stands with hill surrounded


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Wat God doet, dat is welgedaan      AVI            

Wat God doet, dat is welgedaan;
Zijn wil is hoog verheven.
Mag ik die wil vaak niet verstaan,
'k zal mij vertrouwend geven.
Gods liefde waakt,
en zo Hij 't maakt,
is 't immer mij ten goede;
'k ben veilig in Zijn hoede.
Wat God doet, dat is welgedaan;
Hij is mijn Licht, mijn Leven.
Hij biedt mij Zijn bescherming aan;
aan Hem wil ik mij geven
in vreugd' en leed,
omdat ik weet:
Gods trouw zal aan de Zijnen
in glorie eens verschijnen!
Wat God doet, dat is welgedaan,
zij d' aanvang van ons weten.
Het komt in 't leven er op aan
dit nimmer te vergeten.
Wat rust het schenkt,
als men bedenkt
aan ied're nieuwe morgen:
God zal vandaag weer zorgen!

Dieu, qui nous appelles à vivre


O toi qui fus fondée


Stand up and bless the Lord


Je voudrais, Seigneur Jésus


Père, unis nous tous