Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Pria ch io scordi il Golgota


Partout la joie de Nol


C'est dans ta Parole


Awake, my heart, and render


old time religion


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Wat God doet, dat is welgedaan      AVI            

Wat God doet, dat is welgedaan;
Zijn wil is hoog verheven.
Mag ik die wil vaak niet verstaan,
'k zal mij vertrouwend geven.
Gods liefde waakt,
en zo Hij 't maakt,
is 't immer mij ten goede;
'k ben veilig in Zijn hoede.
Wat God doet, dat is welgedaan;
Hij is mijn Licht, mijn Leven.
Hij biedt mij Zijn bescherming aan;
aan Hem wil ik mij geven
in vreugd' en leed,
omdat ik weet:
Gods trouw zal aan de Zijnen
in glorie eens verschijnen!
Wat God doet, dat is welgedaan,
zij d' aanvang van ons weten.
Het komt in 't leven er op aan
dit nimmer te vergeten.
Wat rust het schenkt,
als men bedenkt
aan ied're nieuwe morgen:
God zal vandaag weer zorgen!

Avec toi, Seigneur


Pour toujours, Christ, je veux tre


What God ordains is always good


Geloofd zij God als hoogste goed


Far round the world Thy children sing