Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Na escuridao, oh, brilha, meiga luz


O Jésus, Maitre doux et tendre


Prosternez vous


L'herbe sèche


J'ai trouvé, j'ai trouvé la voie


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

't Is, Heer, Uw werk, van U alleen      AVI            

't Is, Heer, Uw werk, van U alleen,
het werk waarin wij staan.
Daar, Heer Gij zelf de bouwer zijt
kan 't nimmermeer vergaan.
Wat Gij belooft hebt in Uw woord:
een helper, die ons altijd hoort,
dat zijt Gij heden in Uw Zoon.
In Hem staat Uw genadetroon;
door Hem Gij werkt,
steeds weer Uw volk versterkt.
Hij ging ons in het leed vooraan
op weg naar 't vaderhuis.
Zij, die gelovend met U gaan,
voert gij alzo naar huis.
Welaan! Schenk ons toch allen, Heer,
een aandeel in Uw strijd en eer.
Leid ons uit dood en duist're nacht
naar 't licht, dat Gij ons hebt gebracht
door 't dal van leed,
dat Gij eens zelf doorschreed.
't Gezantschap Gods van deze tijd,
door U gezonden Heer,
bereidt Uw volk tot hemelbruid
door der Apost'len leer.
O, leid ons verder aan Uw hand
naar 't eeuwig heerlijk vaderland.
Laat ons met U ten hemel gaan,
al voert de weg op levenspaan;
waar Gij ons leidt,
is 't eind: de heerlijkheid!

Come ye disconsolate


Par grâce Entends ce mot par grâce


Debout jeunesse


Je crois en Dieu, le createur


Douce est la tâche, ô Dieu, mon roi