Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Ev'ry pray'r will find its answer


Watchman, tell us of the night


Awake, ye Saints of God, awake


Du christ sauveur


A debtor to mercy alone


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Aan U, o God, aan U heb 'k mij      AVI            

Aan U, o God, aan U heb 'k mij bezondigd
en voor Uw oog veel kwaad gedaan.
Gij ziet mijn schuld die mij de dood verkondigt.
Zie, Heer, mijn leed en jammer aan.
Zie, Heer, mijn leed en jammer aan.
U blijven angst en zuchten niet verborgen,
noch tranen van mijn aangezicht.
Mijn Heer, mijn God, hoelang moet ik nog vrezen,
hoelang nog wachten op Uw licht?
Hoelang nog wachten op Uw licht?
Heer, doe mij niet naar mijn bedreven zonden,
vergeld mij niet naar mijne schuld.
Ik zoek U, Heer; laat mij Uw aanschijn vinden,
Gij God van liefde en geduld.
Gij God van liefde en geduld.
Dat ik Uw weg blijmoedig weer betrede,
zodat mijn ziel haar rust hervind'!
Ik daag'lijks leve naar Uw welgevallen;
Gij zijt mijn Vader, ik Uw kind.
Gij zijt mijn Vader, ik Uw kind.

Levons-nous


Pour la divine vie


O, ry tany rehetra avia izao


Christ, above all glory seated


Mon Père possède tous les trésors