Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


O Thou who this mysterious bread


Lobsingt, ihr Volker alle


Gloire au Christ victorieux


Softly and tenderly


Auprès de toi, l'on est si bien


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Aan U, o God, aan U heb 'k mij      AVI            

Aan U, o God, aan U heb 'k mij bezondigd
en voor Uw oog veel kwaad gedaan.
Gij ziet mijn schuld die mij de dood verkondigt.
Zie, Heer, mijn leed en jammer aan.
Zie, Heer, mijn leed en jammer aan.
U blijven angst en zuchten niet verborgen,
noch tranen van mijn aangezicht.
Mijn Heer, mijn God, hoelang moet ik nog vrezen,
hoelang nog wachten op Uw licht?
Hoelang nog wachten op Uw licht?
Heer, doe mij niet naar mijn bedreven zonden,
vergeld mij niet naar mijne schuld.
Ik zoek U, Heer; laat mij Uw aanschijn vinden,
Gij God van liefde en geduld.
Gij God van liefde en geduld.
Dat ik Uw weg blijmoedig weer betrede,
zodat mijn ziel haar rust hervind'!
Ik daag'lijks leve naar Uw welgevallen;
Gij zijt mijn Vader, ik Uw kind.
Gij zijt mijn Vader, ik Uw kind.

El Senyor es la meva forca


Terre, chante de joie


Be known to us in breaking bread


Komm, Gott Schopfer, Heiliger Geist


Twee handen sluiten in elkaar