Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Comme un agneau


Je suis à toi, Seigneur aimant


Dear Lord and Father of mankind


Now let us all with one accord


Sing, O sing, this blessed morn


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Indro, ny fitiavana nijaly      AVI            

Indro, ny fitiavana nijaly
Teo amin'ny hazo fijaliana;
Ary ny ratsy nivonona hifaly
Handresy ny Zanakalahy Tokana.
Indro, Ny Fitiavana mahery
Nitondra ny heloky ny olony;
Izy niady hanafaka ny very,
Ny ainy no avotra ka natolony.
Izay nijaly mafy tao Golgota,
Voahombo ny tongotra aman tanany;
Izy nisolo antsika izay mpanota,
Ka fadiranovana ny fanahiny.
Ô, ry Mpamonjy, mba hazony aho
Hijery ny Hazo fijalianao!
Olona meloka aho ka hafao
Hialoka amin'ny fitiavanao.

Tu donnes la grace et la gloire


Le monde ancien s’en est allé


Je t'exalterai, Seigneur


Walking in sunlight all of my journey


Vois là bas mettre le Seigneur en croix