Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Very Bread, good Shepherd, tend us


Wondergrote koning


L'Eternel seul est ma lumière


Au matin


We’re not ashamed to own our Lord


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Indro, ny fitiavana nijaly      AVI            

Indro, ny fitiavana nijaly
Teo amin'ny hazo fijaliana;
Ary ny ratsy nivonona hifaly
Handresy ny Zanakalahy Tokana.
Indro, Ny Fitiavana mahery
Nitondra ny heloky ny olony;
Izy niady hanafaka ny very,
Ny ainy no avotra ka natolony.
Izay nijaly mafy tao Golgota,
Voahombo ny tongotra aman tanany;
Izy nisolo antsika izay mpanota,
Ka fadiranovana ny fanahiny.
Ô, ry Mpamonjy, mba hazony aho
Hijery ny Hazo fijalianao!
Olona meloka aho ka hafao
Hialoka amin'ny fitiavanao.

Great King of Heaven


What was witnessed in the heavens


Dios da valor


Avec toi, Seigneur, tous ensemble


Dios al prodigo llama