Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


L'Eglise universelle


Gloire, honneur, puissance


Harre, meine Seele


Unto god our Savior


Pour sa lumière acclamons Dieu


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Indro, ny fitiavana nijaly      AVI            

Indro, ny fitiavana nijaly
Teo amin'ny hazo fijaliana;
Ary ny ratsy nivonona hifaly
Handresy ny Zanakalahy Tokana.
Indro, Ny Fitiavana mahery
Nitondra ny heloky ny olony;
Izy niady hanafaka ny very,
Ny ainy no avotra ka natolony.
Izay nijaly mafy tao Golgota,
Voahombo ny tongotra aman tanany;
Izy nisolo antsika izay mpanota,
Ka fadiranovana ny fanahiny.
Ô, ry Mpamonjy, mba hazony aho
Hijery ny Hazo fijalianao!
Olona meloka aho ka hafao
Hialoka amin'ny fitiavanao.

Vers toi j élève mon âme (arc en ciel 403)


Dieu seul est maître


Viens pécheur, que te libére


Nous adorons Dieu


O ry Zanahary izay nahary ahy