Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Alléluia, le grand combat


Ce lieu béni pour moi est saint


There Is Power In The Blood


He Keeps Me Singing


Dieu des louanges


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Loof, loof, verloste scharen      AVI            

Loof, loof, verloste scharen
de God, die 't al regeert
en laat een elk ervaren
hoe gij Hem dienend eert.
Meld wat Hij heeft gegeven,
prijs Hem uit 's harten grond.
Loof Hem met gans uw leven,
loof Hem met hart en mond!
Loof God, die heeft gezonden
Zijn een'geboren Zoon.
Vergeving wij toen vonden,
genade werd ons loon.
Ja, alles is vergeven,
niets Hij zelfs meer gedenkt.
Loof Hem, die 't eeuwig leven,
ons 't heil in volheid schenkt.
Kom, loof en prijs dan allen
des Heilands naam, zo groot,
opdat alom weerschalle
dat Hij ons redding bood.
Hij bracht tot God ons weder,
bevrijdd' ons van de dood.
Kniel dankend voor Hem neder,
want Hij, de Heer, is groot!

Trois fois Saint Jéhovah


Ry Tomponay Tsitoha


Il est un roc séculaire


Por la belleza terrenal


Gloire au Christ, parole éternelle