Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


J’aime l’Éternel


Wir mochten Jesum sehn, der einst auf Erden


Hark the herald angels sing


Regarde à Jésus c'est la vie


C'est de Lui


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Loof, loof, verloste scharen      AVI            

Loof, loof, verloste scharen
de God, die 't al regeert
en laat een elk ervaren
hoe gij Hem dienend eert.
Meld wat Hij heeft gegeven,
prijs Hem uit 's harten grond.
Loof Hem met gans uw leven,
loof Hem met hart en mond!
Loof God, die heeft gezonden
Zijn een'geboren Zoon.
Vergeving wij toen vonden,
genade werd ons loon.
Ja, alles is vergeven,
niets Hij zelfs meer gedenkt.
Loof Hem, die 't eeuwig leven,
ons 't heil in volheid schenkt.
Kom, loof en prijs dan allen
des Heilands naam, zo groot,
opdat alom weerschalle
dat Hij ons redding bood.
Hij bracht tot God ons weder,
bevrijdd' ons van de dood.
Kniel dankend voor Hem neder,
want Hij, de Heer, is groot!

Let Zion in Her Beauty Rise


Juich nu, gij heem'len


We bring thanks to Jesus


Aux lois de Dieu prêtons l'oreille


Walking in the comfort of the Holy