Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Nous voguons vers un beau rivage


Jésus ton nom est le plus beau


A pleine voix, chantons pour Dieu


Entends-tu l'appel du Maître


My Jesus, I love Thee


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Loof, loof, verloste scharen      AVI            

Loof, loof, verloste scharen
de God, die 't al regeert
en laat een elk ervaren
hoe gij Hem dienend eert.
Meld wat Hij heeft gegeven,
prijs Hem uit 's harten grond.
Loof Hem met gans uw leven,
loof Hem met hart en mond!
Loof God, die heeft gezonden
Zijn een'geboren Zoon.
Vergeving wij toen vonden,
genade werd ons loon.
Ja, alles is vergeven,
niets Hij zelfs meer gedenkt.
Loof Hem, die 't eeuwig leven,
ons 't heil in volheid schenkt.
Kom, loof en prijs dan allen
des Heilands naam, zo groot,
opdat alom weerschalle
dat Hij ons redding bood.
Hij bracht tot God ons weder,
bevrijdd' ons van de dood.
Kniel dankend voor Hem neder,
want Hij, de Heer, is groot!

Si le bruit trouble la rue


En Jésus je demeure


Come, let us to the Lord our God


Dieu, le Seigneur, est roi


Seigneur à Ton regard de flamme