Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Car ta bonté vaut mieux que la vie


Re tokoa ny feon'anjely


Vois Jésus Veux tu sa grâce


Soyons une lumière


Je dois voyager au monde


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Ny perla madio, ny perla vaovao      AVI            

Ny perla madio, ny perla vaovao
No tonga hampanan karenany very.
Ny perla madio katsaho izao;
Ario ny ota, izay mahavery,
Tapaho ny gadra, izay mahamay!
Fa sao ho anjaranao mandrakizay.
Ny ota nataonao, ry havana e,
Miteraka gadra, izay mahafaty;
Kanefa maro miezaka re,
Hahazo ny voan'ny ota, ka maty!
Reseo ny ota, reseo izao,
Katsaho indrindra ny perla vaovao!
Avia, mpanota, faingàna izao,
Faingàna ka dia hahazo hijery
Ny perla madio, ny perla vaovao,
Izay tonga hampanan karena ny very.
Ry Jeso, Izay perla madio vaovao,
Avia hampanan karena izao!

Tendre père


An uplifted gospel have we


Nous proclamons d'un coeur joyeux


Jesus lebt wie froh bin ich


Le Fils de Dieu le Roi de gloire