Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Oh! quel bonheur de le connaitre


Awake, ye Saints of God, awake


Abendstille berall


Father of men, in whom are one


Hemelwaarts leidt onze baan


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Ny perla madio, ny perla vaovao      AVI            

Ny perla madio, ny perla vaovao
No tonga hampanan karenany very.
Ny perla madio katsaho izao;
Ario ny ota, izay mahavery,
Tapaho ny gadra, izay mahamay!
Fa sao ho anjaranao mandrakizay.
Ny ota nataonao, ry havana e,
Miteraka gadra, izay mahafaty;
Kanefa maro miezaka re,
Hahazo ny voan'ny ota, ka maty!
Reseo ny ota, reseo izao,
Katsaho indrindra ny perla vaovao!
Avia, mpanota, faingàna izao,
Faingàna ka dia hahazo hijery
Ny perla madio, ny perla vaovao,
Izay tonga hampanan karena ny very.
Ry Jeso, Izay perla madio vaovao,
Avia hampanan karena izao!

Jeov, s nosso guia


A toi le rgne


Laat weerklinken, verheven, rein


Livre consolateur


Dans les jours ou tout est joie