Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Mba mifohaza re, henoy izao


Je vous envoie, je suis votre maîtr


Ry Tomponay Tsitoha


Un même Dieu et Père


Jesus a child His work begun


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Ik grond op Christus' hemelvaart      AVI            

Ik grond op Christus' hemelvaart
mijn hoop en mijn vertrouwen.
Want 'k weet, wat mij hier ook bezwaart,
steeds kan ik daarop bouwen:
waar nu mijn Heiland Jezus is,
daar zal ook ik eens zijn, gewis,
als 'k willig Hem slechts volgde.
Hij ging ons voor naar 's hemels kust
met wondergrote gaven.
Alleen bij Hem vind ik de rust
en kan 'k mijn ziele laven.
Met hart en ziel ben 'k bij mijn Heer.
Hij is de schat die ik begeer,
Hem wil ik toebehoren!
Zijn hemelvaart is mij een feest.
Met vreugd' mag ik vieren.
Dat vruchten van de Heil'ge Geest
ook mijne thuisreis sieren.
En als ik straks, als Hij komt met pracht,
veranderd door Zijn grote macht,
dan hemelwaarts mag stijgen!

Entonnons l'hymne de victoire


By Thee, O God, invited


L'astre à l'horizon descend


Oh! viens, Seigneur, ne tarde pas


Ah, holy Jesus, how have you offended