Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Lobe den Herren, den mächtigen König


A Shelter in the time of storm


Je n’ai rien à moi


Nous chanterons pour toi, Seigneur


O Dieu vivant nous tournons


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Ik grond op Christus' hemelvaart      AVI            

Ik grond op Christus' hemelvaart
mijn hoop en mijn vertrouwen.
Want 'k weet, wat mij hier ook bezwaart,
steeds kan ik daarop bouwen:
waar nu mijn Heiland Jezus is,
daar zal ook ik eens zijn, gewis,
als 'k willig Hem slechts volgde.
Hij ging ons voor naar 's hemels kust
met wondergrote gaven.
Alleen bij Hem vind ik de rust
en kan 'k mijn ziele laven.
Met hart en ziel ben 'k bij mijn Heer.
Hij is de schat die ik begeer,
Hem wil ik toebehoren!
Zijn hemelvaart is mij een feest.
Met vreugd' mag ik vieren.
Dat vruchten van de Heil'ge Geest
ook mijne thuisreis sieren.
En als ik straks, als Hij komt met pracht,
veranderd door Zijn grote macht,
dan hemelwaarts mag stijgen!

Allèluia Le grand combat est terminé


I know a Rose tree springing


Saint Saint Saint est le Seigneur


We rear not a Temple


O Jesus ! soleil de l'âme