Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Gloire au Dieu tout puissant


Abba, Père


Herbei, o ihr Glaub’gen


Dans la maison du père


Create in me a clean heart, O God


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Lieve broeders, wij u groeten      AVI            

Lieve broeders, wij u groeten;
Godes eng'len met U gaan!
Schoon wij hier nu scheiden moeten,
blijft de eenheid toch bestaan.
Wees gegroet, God met u;
bouw aan 't Godsrijk verder nu!
Ja, met vuur'ge zegenswensen
trekken w' in de geest met u!
Weer gesterkt door 't Jezusleven
trekken wij met nieuwe lust,
door de Heil'ge Geest gedreven
op ten hemel, doelbewust!
Wees gegroet, God met u;
bouw aan 't Godsrijk verder nu!
Ja, met vuur'ge zegenswensen
trekken w' in de geest met u!
Zo in liefde, saam verbonden,
een in 't werk van onze Heer,
worden wij eens trouw bevonden,
zien w' elkaar bij Jezus weer!
Wees gegroet, God met u;
bouw aan 't Godsrijk verder nu!
Ja, met vuur'ge zegenswensen
trekken w' in de geest met u!

Oh! quelle joie, oh! quel honneur


Ik weet een rijk waar Jezus troont


The Cleansing Wave


A la table que tu dresses


Par tous les saints glorifiés