Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Oh! que c'est chose belle


Prends ma main dans la tienne


The Son of God goes forth to war


Toi mon Seigneur et mon Dieu


In Bethlehem geboren


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Heer, U behaagt geen godd'loos weze      AVI            

Heer, U behaagt geen godd'loos wezen.
Wat boos is, kan niet bij U zijn.
Wil Gij van zonden mij genezen
en maak in mij het harte rein!
Want slechts van aardse zin ontdaan
kan ik eerst vrij voor U bestaan.
Versterk mij toch in al mijn denken,
opdat ik doen kan Uwe wil.
Wil 't zwakke hart weer krachten schenken,
dan worden alle twijfels stil!
Met U kan ik dan alles weer.
Neem toch Uw Geest niet van mij, Heer!
Mocht ik door zwakheid soms eens falen,
verwerp mij niet, o God van licht!
Zoek ik U met mijn zielekwalen,
verberg dan niet Uw aangezicht!
Maak onder zorg en droefenis
mijn hart van Uw gena gewis!
Verkwik mij, wil mij vreugd' bereiden,
wees Gij mijn troost, mijn tegenweer!
Wil sterken mij in al het lijden.
Zo houd ik mij aan U, o Heer,
tot na volbrachte vormingstijd
Gij met Uw erfdeel mij verblijdt!


O jour heureux


Aller vers Jésus


Quand on tourne vers lui les regard


Ry Jeso Ny Anaranao


Eveille toi, la nuit prend fin