Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


De joie, oh! tressaille, terre et ne crains point


O God, our help in ages past


Non, ce n'est pas mourir


Terre, chante de joie


O God of Bethel by whose hand


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

God is getrouw      AVI            

God is getrouw! Zijn liefd'rijk vaderhart
verlaat de Zijnen niet.
God is getrouw! In voorspoed en in smart
Hij troost en vrede biedt.
Nooit zal, al zouden bergen wijken,
de grond van mijn geloof bezwijken!
God is getrouw! God is getrouw!
God is getrouw! Mijn trouwste vriend is Hij,
mijn burcht in 's levens lot.
Ik weet gewis: Geen vreemde macht kan mij
ooit scheiden van mijn God.
Hij is en blijft met mij verbonden
en sterkt mij in mijn zwaarste stonden.
God is getrouw! God is getrouw!
God is getrouw! Hij doet wat Hij belooft.
Hij steeds Zijn hulp mij biedt.
'k Weet: Op deez' weg het godd'lijk licht nooit dooft;
daar dwaal en val ik niet.
Geen leugen zal Zijn mond verkonden,
bedrog wordt nooit bij Hem gevonden.
God is getrouw! God is getrouw!
God is getrouw! Mijn kind, vergeet niet licht
Zijn teed're vriend'lijkheid!
God trouw te zijn, dat zij uw hoogste plicht.
U, die zo lief Hem zijt.
Houd Hem steeds vast, blijf toch geloven;
laat u die sterke troost nooit roven:
God is getrouw! God is getrouw!

Seigneur ton ange vole


Abba Padre


Nous te bénissons, Seigneur


O notre Dieu, bâptise et renouvelle


Round the Lord in glory seated