Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


We meet, dear Lord


A l'horizon le jour s'éloigne


Soyons une lumière


Fils d'un père si clément


Al mijn zorgen, angst en plagen


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Vaarwel, vaarwel Mijn morgen gloort      AVI            

Vaarwel, vaarwel! Mijn morgen gloort!
mij wacht de rust, voorwaar!
Na alle strijd haast ik mij voort.
De Heer, verwacht mij daar!
Vaarwel, vaarwel, vaarwel,
mij wacht de rust, voorwaar!
Vaarwel, vaarwel, rust wacht mij daar!
Vaarwel, vaarwel! 'k Verwachtte lang,
't geen thans mijn oog bekoort.
Ja, zegenrijk, na d' aardse gang
de eeuw'ge morgen gloort.
Vaarwel, vaarwel, vaarwel,
mij wacht de rust, voorwaar!
Vaarwel, vaarwel, rust wacht mij daar!
Vaarwel, vaarwel! 'k Zing dra het lied,
met d' eng'len hand in hand,
van alles, wat de Heer mij biedt,
in 't eeuw'ge Vaderland.
Vaarwel, vaarwel, vaarwel,
mij wacht de rust, voorwaar!
Vaarwel, vaarwel, rust wacht mij daar!
Vaarwel, vaarwel! O, wil mij nu
de eeuw'ge ruste dien!
Blijf trouw, tot Jezus roept ook u,
vaarwel, tot wederzien!
Vaarwel, vaarwel, vaarwel,
vaarwel, tot wederzien!
Vaarwel, vaarwel, vaarwel to wederzien!

L'Eternel combattra pour vous


Je t'ai suivi sur le Calvaire


Joyeusement, nous saluons


Tan triste y tan lejos de Dios


Om aardse rijkdom bid ik niet