Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Het ene na het and're jaar


Zien w' elkander eenmaal weder


Comme une terre altérée


Wij kunnen het niet laten


Dieu mon rocher


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Gods kind kan zonder kruis niet zijn      AVI            

Gods kind kan zonder kruis niet zijn,
doch laat 't u niet bedroeven.
Als God vaak toelaat kruisen pijn,
wil Hij u slechts beproeven.
Want juist dat kind,
het meest bemind,
treft vaak de zwaarste slagen.
Doch God geeft kracht tot dragen!
Gods kind kan zonder kruis niet zijn.
Die last toch leert ons bidden;
't verlost ons van bedrog en schijn,
stelt Jezus in het midden.
Het is Zijn wil,
dus draag het stil.
God heeft het zo gegeven;
het leidt tot eeuwig leven!
Gods kind kan zonder kruis niet zijn.
Het leert de zonden haten
en onder alle leed en pijn,
op God zich te verlaten.
Mag d' aard vergaan,
God blijft bestaan!
Dit zij in werk en streven
tot leidraad in ons leven!

O Lord of Hosts


Je suis à toi


Dans le jardin où j'aime entrer


Et je cours vers le but


O God of earth and altar