Contact

Compositeur de musiques classique

 





NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Un chretien je voudrais être


Non, ce n'est pas mourir


Nous sommes au Seigneur


Réjouis toi, O Sion


Indro, ny fitiavana nijaly


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Anao ny dera



      AVI            

Anao ny dera,
ry Zanaky ny Ray,
Anao ny fandresena,
ry Mpanjakanay.
Ny fasana nivoha
noho ny herinao,
Ny Anaranao Tsitoha
tsy voatana tao.
Anao ny dera,
ry Zanaky ny Ray,
Anao ny fandresena,
ry Mpanjakanay.
Hianao nandresy,
lao re ny fasana;
Ny fanjakan'ny ota
koa ho lasana.
Ny herin'ny Satana, vato nikodia,
Ny Anaranao nandresy
haharitra doria,
Anao ny dera,
Anao ny dera,
ry Zanaky ny Ray,
Anao ny fandresena,
ry Mpanjakanay.
He, ravo aho:
Izy no santatra
Izaho koa hifoha,
mba ho sambatra.
Ny fandresen'i Jeso,
lovako tokoa,
Ny Anarany Tsitoha
hanangana ahy koa.
Anao ny dera,
Anao ny dera,
ry Zanaky ny Ray,
Anao ny fandresena,
ry Mpanjakanay.

O Jésus, je me repose


Ecoutez la bonne nouvelle


Safe in the arms of Jesus


Psaume 46.2-3


Welkom, Gij die staat te komen