Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


He, izany hira manako re


Veux-tu briser du péché le pouvoir


Worthy, worthy, is the Lamb


Shma Israël


Thy Spirit, Lord, has stirred our souls


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Anao ny dera      AVI            

Anao ny dera,
ry Zanaky ny Ray,
Anao ny fandresena,
ry Mpanjakanay.
Ny fasana nivoha
noho ny herinao,
Ny Anaranao Tsitoha
tsy voatana tao.
Anao ny dera,
ry Zanaky ny Ray,
Anao ny fandresena,
ry Mpanjakanay.
Hianao nandresy,
lao re ny fasana;
Ny fanjakan'ny ota
koa ho lasana.
Ny herin'ny Satana, vato nikodia,
Ny Anaranao nandresy
haharitra doria,
Anao ny dera,
Anao ny dera,
ry Zanaky ny Ray,
Anao ny fandresena,
ry Mpanjakanay.
He, ravo aho:
Izy no santatra
Izaho koa hifoha,
mba ho sambatra.
Ny fandresen'i Jeso,
lovako tokoa,
Ny Anarany Tsitoha
hanangana ahy koa.
Anao ny dera,
Anao ny dera,
ry Zanaky ny Ray,
Anao ny fandresena,
ry Mpanjakanay.

Sainte Sion, ô patrie éternelle


Rogamos al buen Consolador


Viens m'apprendre à t'aimer


Car Dieu l'a exalté


Father, whose everlasting love