Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


A Poor Wayfaring Man of Grief


I send you forth


Viens habiter dans nos âmes


Réjouis toi, O Sion


Proclamez par tout le monde


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Alahady, andro tsara      AVI            

Atolotray hatao batisa
Ny zanakay, Jesosy ô!
Irinay izy mba ho isan'ny
Zaza tezainao.
Izahay izao efa nifidy
Anao handray ny zanakay:
Ka raiso izy fa voavidy
Tamin'ny ranao koa.
Soraty izy mba handova
Ny lanitra fonenanao,
Ka ny fanahinao hanova
Ny fony ho Anao.
Tahio ny fahazazany
Ho fanorena marina;
Ampianaro azy izany,
Mivavaka aminao.
Tantano izy mandra pita,
Ho tonga ao an danitra,
Ka aoka izy mba hahita
Anao an dàlany.
Ka amin'ny fotoana feno,
Handaozany ity tany ity,
Omeo toky, iteneno:
"Ndeha hody, anaka."

Through Jesus blood and merit


No One Ever Cared for Me


Je cherchais, à travers mes larmes


Bela Sião


Blijde wil ik luid verkonden