Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Bénissez son saint nom


Dieu seul est maître


Auf den Berg der Seligkeiten


Mba mifohaza re, henoy izao


Lorsque mon regard, sur toi, je lèv


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Alahady, andro tsara      AVI            

Atolotray hatao batisa
Ny zanakay, Jesosy ô!
Irinay izy mba ho isan'ny
Zaza tezainao.
Izahay izao efa nifidy
Anao handray ny zanakay:
Ka raiso izy fa voavidy
Tamin'ny ranao koa.
Soraty izy mba handova
Ny lanitra fonenanao,
Ka ny fanahinao hanova
Ny fony ho Anao.
Tahio ny fahazazany
Ho fanorena marina;
Ampianaro azy izany,
Mivavaka aminao.
Tantano izy mandra pita,
Ho tonga ao an danitra,
Ka aoka izy mba hahita
Anao an dàlany.
Ka amin'ny fotoana feno,
Handaozany ity tany ity,
Omeo toky, iteneno:
"Ndeha hody, anaka."

Toi Seigneur mon secours


The baby of bethlehem


Dios manda a los profetas


Chantez anges du ciel


Awake, sons of the kingdom