Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Demain peut être


Libres de nos chaines


Tous les biens du monde


Endless compassion


The old year now hath passed away


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Alahady, andro tsara      AVI            

Atolotray hatao batisa
Ny zanakay, Jesosy ô!
Irinay izy mba ho isan'ny
Zaza tezainao.
Izahay izao efa nifidy
Anao handray ny zanakay:
Ka raiso izy fa voavidy
Tamin'ny ranao koa.
Soraty izy mba handova
Ny lanitra fonenanao,
Ka ny fanahinao hanova
Ny fony ho Anao.
Tahio ny fahazazany
Ho fanorena marina;
Ampianaro azy izany,
Mivavaka aminao.
Tantano izy mandra pita,
Ho tonga ao an danitra,
Ka aoka izy mba hahita
Anao an dàlany.
Ka amin'ny fotoana feno,
Handaozany ity tany ity,
Omeo toky, iteneno:
"Ndeha hody, anaka."

Soyons une lumière


Lorsque le ciel retentit


Tous les yeux regardent vers toi


A méditer sur ton pouvoir


Lift Every Voice and Sing