Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


O grâce magnifique


Toujours Jésus est mon ami


Gij, die tot heil der armen


Hallelujah Fairest morning


Mamy ny fitianao


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Alahady, andro tsara      AVI            

Atolotray hatao batisa
Ny zanakay, Jesosy ô!
Irinay izy mba ho isan'ny
Zaza tezainao.
Izahay izao efa nifidy
Anao handray ny zanakay:
Ka raiso izy fa voavidy
Tamin'ny ranao koa.
Soraty izy mba handova
Ny lanitra fonenanao,
Ka ny fanahinao hanova
Ny fony ho Anao.
Tahio ny fahazazany
Ho fanorena marina;
Ampianaro azy izany,
Mivavaka aminao.
Tantano izy mandra pita,
Ho tonga ao an danitra,
Ka aoka izy mba hahita
Anao an dàlany.
Ka amin'ny fotoana feno,
Handaozany ity tany ity,
Omeo toky, iteneno:
"Ndeha hody, anaka."

Als het volk door God verkoren


old time religion


Tis so sweet to trust in Jesus


Vois Jésus Veux tu sa grâce


Heer Jezus, U zij lof en dank