Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


And now, beloved Lord, Thy soul resigning


Avec patience


O, laat uw lenden zijn omgord


Nada te turbe


Hoe dank ik U, die hebt gegeven


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Alahady, andro tsara      AVI            

Atolotray hatao batisa
Ny zanakay, Jesosy ô!
Irinay izy mba ho isan'ny
Zaza tezainao.
Izahay izao efa nifidy
Anao handray ny zanakay:
Ka raiso izy fa voavidy
Tamin'ny ranao koa.
Soraty izy mba handova
Ny lanitra fonenanao,
Ka ny fanahinao hanova
Ny fony ho Anao.
Tahio ny fahazazany
Ho fanorena marina;
Ampianaro azy izany,
Mivavaka aminao.
Tantano izy mandra pita,
Ho tonga ao an danitra,
Ka aoka izy mba hahita
Anao an dàlany.
Ka amin'ny fotoana feno,
Handaozany ity tany ity,
Omeo toky, iteneno:
"Ndeha hody, anaka."

Par le voile déchiré


La seule chose ici bas nécessaire


Sur le mont du Calvaire


Qu'il fait bon à ton service


La mort est inévitable