Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Il est pour le fidèle


Kom in, o Heer, kom in


Heureux celui qui fuit (Psaume 1)


Wenn der Heiland


Nous t'adorons


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

O! tahio ny havanay re      AVI            

O! tahio ny havanay re
Izay handeha lavitra,
Be tokoa ny alahelo
Noho ny fisarahana:
Manatreha
Izao veloma atao izao.
Mba sakanonao ny loza
Tsy hamely azy izao;
Raha misy mampahosa,
Asehoy ny herinao;
Mba tantano
Tsy hisaraka aminao.
Aoka mba ho tonga soa,
Tsy ho azon tsampona;
Aoka koa mba hampodina
Eto aminay indray,
Ka hisaotra
Noho ny fivimbinanao.

Stern uber Bethlehem


Rédempteur du monde


Vous, saints ministres


Gloria (version festive)


How good, Lord, to be here