Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


We sing the praise of Him who died


Psaume 118 21 24


Andriamanitra tahio ny mihaino


Ook dit jaar zal Jezus' naam


Réjouis toi fille de Sion


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

O! tahio ny havanay re      AVI            

O! tahio ny havanay re
Izay handeha lavitra,
Be tokoa ny alahelo
Noho ny fisarahana:
Manatreha
Izao veloma atao izao.
Mba sakanonao ny loza
Tsy hamely azy izao;
Raha misy mampahosa,
Asehoy ny herinao;
Mba tantano
Tsy hisaraka aminao.
Aoka mba ho tonga soa,
Tsy ho azon tsampona;
Aoka koa mba hampodina
Eto aminay indray,
Ka hisaotra
Noho ny fivimbinanao.

Faly dia faly


Ry Jehovah Ray Tsitoha


Que Dieu nous bénisse et nous garde


En avant! En avant! A cet ordre saint du jour


Seigneur souviens toi