Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Attendons, sur cette rive


Astro del ciel


Tu peux semer le long du chemin


Mon âme chante le Seigneur


Ton Dieu ordonne


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Velona sy mahery      AVI            

Velona sy mahery,
Ny Tenin'Andriamanitra
Ka na dorana aza
Dia tsy ho levona
Ny Sekoly Alahady
Dia mivelona aminy.
Sabatra roa lela
maranitra, manindrona,
Mampisaraka aina
Sy fanahy, tonona;
Fantany avokoa
Ny am po miafina.
Hotsaraina isika,
Ka ilay Teny Velona
No hanavaka antsika
Ary koa hanavotra,
Koa minoa ny teny,
Teny fahasoavana.

Viens Esprit de sainteté


God make my life a little light


When Christmas morn is dawning


This house we dedicate to thee


Lord, speak to me