Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Lord, we come to Thee, and with lib


Abba, Père


Nous te bénissons


The only Son from Heaven


Now, on land and sea descending


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Jezus, leven van mijn leven      AVI            

Jezus, leven van mijn leven,
Jezus dood van mijne dood,
Gij hebt U voor mij gegeven
in de grootste zielenood.
Gij, die liever wilde sterven
dan ons 't heil te laten derven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!
Gij betreedt de lijdenswegen
vol erbarmen en gena.
Willig wordt door U bestegen
het beschamend Golgotha!
Gij vergeet Uw eigen smarten,
draagt de arme zondaarsharten.
Duizend-, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!
Ja, om mij werd God gebonden,
duldde laster, hoon en spot;
aangeklaagd om mijne zonden,
mijn Verzoener en mijn God!
Van de nood, die ik moet lijden,
wil Uw offer mij bevrijden.
Duizend-, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!
Gij, die duizendvoudig smarten
toch om mijnentwil doorstaat,
dank zij Uw grootmoedig harte
dat in liefde voor mij slaat.
Denk ik dan aan Uwe wonden,
schenkt 't mij troost in droeve stonden.
Duizend-, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

Ó vós que amais ao Senhor


Bientôt le Seigneur va venir


We have partaken of thy love


Fête sacrée, ouvre nos âmes


Here is Jesus, here is mercy