Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Come sing to the Lord


O zalige zondag


O the deep, deep love of Jesus


Aan het kruis hebt Gij gegeven


Hoe kost'lijk is het, hoe begeerlij


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Heer, genees de zieleschaden      AVI            

Heer, genees de zieleschaden
aan mijn moede, droeve hart.
Werk aan mij genadedaden
en wil stillen al mijn smart.
'k Ben, Heer, immers Adams zaad,
doch lijd ook door eigen kwaad.
Moog' Uw bloed, voor mij gegeven,
zijn tot troost, tot kracht en leven.
Heer, het beeld van Uwe wonden
zij m' in 't harte gegraveerd;
dat het toch te allen stonde
door mij wordt geacht, geëerd.
Gij, Heer, zijt mijn hoogste goed,
Gij schenkt rust voor mijn gemoed.
Laat mij hier aan Uwe voeten
liefde en gena ontmoeten!
Heer, op Uw gena wil 'k bouwen,
ja, ik schaam mij voor mijn schuld.
Zie mijn handen, stil gevouwen;
wees genadig, heb geduld!
Als Gij deze bede hoort,
spreek Gij, Heiland, dan dit woord:
"Treur niet langer om Uw zonden!
Gij hebt hier gena gevonden!"

Naquele Dia


Woord des levens, reine bronne


Hush now my child


Lorsque dans ma souillure


Du fond de ma détresse Ps 130