Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Though your sins be as scarlet


O désiré de la terre


Louvemos ao Deus protetor


Cristo, eres justo Rey


Ny Teny sy Fanahinao


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Een ding bid ik, wil 'k op al mijn      AVI            

Een ding bid ik, wil 'k op al mijn wegen
steeds mij wensen, vroeg en laat;
alles wordt mij tot gena en zegen
als dit ene in mij staat:
Trouw en rein alleen naar Hem opblikken,
die in 't zwaarste lijden Zich kon schikken,
op Zijn knieën nederzonk
en de kelk des Vaders dronk.
Eeuwig zal mij dit voor ogen blijven:
hoe hij eens als offerlam
stil Zich in de marteldood liet drijven,
hangend aan des kruises stam.
Hoe Hij dorstend streed voor mijne ziele,
dat zij Hem als loon toch niet ontviele;
en dus ook nog aan mij dacht,
toen Hij riep: "Het is volbracht!"
Ja, mijn Jezus, laat mij nooit vergeten
Uwe gunst en al mijn schuld.
Was ik in de duisternis gezeten,
Gij droeg mij met groot geduld.
Duurde 't lang eer ik mij aan U stoorde,
voor ik naar de goede Herder hoorde;
steeds hebt Gij mij, Heer, gezocht,
met Uw bloed mij vrijgekocht!
Ik ben Uwer! Zegt Gij daarop: "Amen"!
Trouwe Heiland, Gij zijt mijn!
Laat Uw goede, heil'ge Jezusnamen
in mijn hart geschreven zijn.
Met U alles doen en alles laten,
in U leven, ja de zonde haten,
dat zij tot de laatste stond'
onze wandel, ons verbond!

Il est une race immortelle


All praise to our redeeming Lord


Tu me veux à ton service


Allumez la lumière


We listen to a prophet’s voice