Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Oh viens à Jésus, viens et crois au Sauveur


Attire nous, Roi bon et doux


Qui sont ces gens


Hallelujah Fairest morning


Par ce chemin solitaire


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Jesosy irery ihany      AVI            

Jesosy irery ihany;
Filazantsara soa
Nentin’ireo mpanompo,
Torina aminao.
Maizina avokoa
Izao rehetr’izao
Nefa he ny mazava
Naposaka aminao.
Jesosy irery ihany
No ivavahana.
Ny Anarany irery
no fanavotana.
Ny olona rehetra
no handohalika
Ety an tany ka ha
trany an danitra.
Jesosy tsy miova
omaly sy anio.
Ary mandrakizay fa
tsy mba mamitaka;
Mifona ho antsika
Eo an kavanan dRay.
JESOSY IRERY IHANY
Re no isaorana!

Verwacht de Heer, al gaande


Merci


Tu fais jaillir en moi des fontaines de joie


Low in the grave He lay, Jesus my Savior


Be known to us in breaking bread