Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Jésus voyant venir la mort


En toi Seigneur par ton Esprit


Creator Spirit, by whose aid


Seigneur tu fais merveille


Le Seigneur nous a aimés


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Jesosy irery ihany      AVI            

Jesosy irery ihany;
Filazantsara soa
Nentin’ireo mpanompo,
Torina aminao.
Maizina avokoa
Izao rehetr’izao
Nefa he ny mazava
Naposaka aminao.
Jesosy irery ihany
No ivavahana.
Ny Anarany irery
no fanavotana.
Ny olona rehetra
no handohalika
Ety an tany ka ha
trany an danitra.
Jesosy tsy miova
omaly sy anio.
Ary mandrakizay fa
tsy mba mamitaka;
Mifona ho antsika
Eo an kavanan dRay.
JESOSY IRERY IHANY
Re no isaorana!

Mba avelao ny zaza


Lève toi, vaillante armée


A toi, mon Dieu, mon cœur monte


Nous t'adorons, nous t'aimons


Sur tous les peuples dans la nuit