Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Halleluja Lobet den Herrn


A toi, mon Dieu, je m'abandonne


Christ est ressuscité des morts


O my Father


Doué du langage des anges


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Jesosy irery ihany      AVI            

Jesosy irery ihany;
Filazantsara soa
Nentin’ireo mpanompo,
Torina aminao.
Maizina avokoa
Izao rehetr’izao
Nefa he ny mazava
Naposaka aminao.
Jesosy irery ihany
No ivavahana.
Ny Anarany irery
no fanavotana.
Ny olona rehetra
no handohalika
Ety an tany ka ha
trany an danitra.
Jesosy tsy miova
omaly sy anio.
Ary mandrakizay fa
tsy mba mamitaka;
Mifona ho antsika
Eo an kavanan dRay.
JESOSY IRERY IHANY
Re no isaorana!

Pour le ciel des prémices


Kept for Jesus


Notre secours soit au nom du Seigneur


Dieu est pour nous la forteresse


Ta gloire, ô notre Dieu