Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Ouvrez les portes de vos coeurs


Hoor, de hemelklokken schallen


The day Thou gavest, Lord, is ended


Amour qui m'entraines


Sier dit feest met bloemen


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Zoals een kind verlangt      AVI            

Zoals een kind verlangt naar 't moederharte,
verlangt een bruid naar hare bruidegom.
Zoals een zieke hulp roept in zijn smarten,
zo klinkt het roepen van het zwakke lam.
Wie is de arts, die al het zielelijden,
die elke kwaal met liefd' en zorg geneest?
En toen ik dwalend was op vreemde weiden,
wie is de goede herder toen geweest?
Gij, Heiland Jezus, Gij zijt deze herder:
het is Uw trouw en liefd'rijk vriendenhart!
Gij zijt die Bruidegom. Blijf Gij ook verder
de arts, die troost bij alle zorg en smart.

Come, let us to the Lord our God


D'un saint désir emplis mon âme


Een lief'lijk lot is beschoren


Meen'ge ziel ijlt ten verderve


Saint, saint, saint