Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Jésus sort de la tombe


Quand finira le combat


Blijf trouw, o bruid, uw Heiland


O, kom nu tot Jezus geloof slechts


Je n'ai ni argent, ni or


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Ry Rainay be fitia      AVI            

Ry Rainay be fitia,
Mpamelona anay!
Tariho tsy hania
Hazoninao 'zahay;
Fa be ny fahavalo
Mitady ny ainay
Mamely tsy mimalo
'Lay ratsy hatrizay.
Ry Zokinay malala!
Ry Jeso havanay!
Toroy mba hahalala
Ny mety izahay
Ny miaraka aminao re,
Ry Jeso Tompo soa,
No mahasoa ny saina
Ny fo, fanahy koa.
Fanahy Mpanazava
Sy Mpanadio ny fo!
Tomoera lalandava,
Monena ao am po
Koa dia ampidino
Ny hasoavanao
Ovay sy hamasino
Ny toetray izao
Ry Tompo be fiantra!
Ry Telo Zay Iray!
Ny tananao miantra
Atsory aminay
Rehefa tapita andro
Ka hody izahay
Mba raiso re, ry Tompo!
Mba raiso izahay

He ny fiantsoana


De la douleur j'ai vu l'empreinte


Mon beau sapin


Por la justicia de Jesus


C'est toi, Jésus, que recherche mon