Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Like ten thousand legions marching


Bela Sião


While the sun for us shines brightly


A nous nourrir de toi


God of unexampled grace


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Manaraka ny hafatrao      AVI            

Manaraka ny hafatrao,
Tafangona izahay,
Mba hahatsiarovanay
Anao, ry Tomponay!
Tsy azo adinoina
Ny fahorianao,
Ny dinitrao izay toy ny ra
Tsaroanay izao.
Ny hazo fijalianao
Dia tazanay izao:
Ry Zanakondry masina ô!
Tsaroanay Hianao.
Nijaly mafy Hianao
Nisolo voina anay:
Raha mbola velona izahay
Tsaroanay izao.
Raha tapitra ny andronay,
Ka tonga Hianao
Mba haka ny fanahinay,
Tsarovinao izahay.

Marching on in the light of God


Merci


I Have decided to Follow Jesus


W zlobie lezy


O gladsome light, O grace of God