Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Blessed Assurance


Jezus' hand is machtig, sterk


Où rien n'altére un ciel d'azur


Great King of Heaven


Through all the changing scenes


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Manaraka ny hafatrao      AVI            

Manaraka ny hafatrao,
Tafangona izahay,
Mba hahatsiarovanay
Anao, ry Tomponay!
Tsy azo adinoina
Ny fahorianao,
Ny dinitrao izay toy ny ra
Tsaroanay izao.
Ny hazo fijalianao
Dia tazanay izao:
Ry Zanakondry masina ô!
Tsaroanay Hianao.
Nijaly mafy Hianao
Nisolo voina anay:
Raha mbola velona izahay
Tsaroanay izao.
Raha tapitra ny andronay,
Ka tonga Hianao
Mba haka ny fanahinay,
Tsarovinao izahay.

Ao ny andro lehibe


Peuples, louez le grand Dieu


When We See Christ


O Seigneur éternel, déjà finit l'an


Zanahary o tahio ny tanindrazanay