Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Mon beau sapin


Het is volbracht! De strijd gestred


Lead me into life eternal


O Word of God Incarnate


Seigneur grand Dieu! Ton pouvoir est immense


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Manaraka ny hafatrao      AVI            

Manaraka ny hafatrao,
Tafangona izahay,
Mba hahatsiarovanay
Anao, ry Tomponay!
Tsy azo adinoina
Ny fahorianao,
Ny dinitrao izay toy ny ra
Tsaroanay izao.
Ny hazo fijalianao
Dia tazanay izao:
Ry Zanakondry masina ô!
Tsaroanay Hianao.
Nijaly mafy Hianao
Nisolo voina anay:
Raha mbola velona izahay
Tsaroanay izao.
Raha tapitra ny andronay,
Ka tonga Hianao
Mba haka ny fanahinay,
Tsarovinao izahay.

Lo, the Mighty God Appearing


Jésus ta sainte présence


Quiet, Lord, my froward heart


Nous nous aimons en fréres


Ik grond op Christus' hemelvaart