Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Viens nous bènir


Jésus à sa table sacrée


Hobio, ry tra bonjy


Dans son temple


Affermis nous par ton Esprit


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Manaraka ny hafatrao      AVI            

Manaraka ny hafatrao,
Tafangona izahay,
Mba hahatsiarovanay
Anao, ry Tomponay!
Tsy azo adinoina
Ny fahorianao,
Ny dinitrao izay toy ny ra
Tsaroanay izao.
Ny hazo fijalianao
Dia tazanay izao:
Ry Zanakondry masina ô!
Tsaroanay Hianao.
Nijaly mafy Hianao
Nisolo voina anay:
Raha mbola velona izahay
Tsaroanay izao.
Raha tapitra ny andronay,
Ka tonga Hianao
Mba haka ny fanahinay,
Tsarovinao izahay.

Souffle du Dieu vivant, l’Esprit créateur


Travaillons tous pour notre Maître


Au grand prophète


Dans l'ombre et le silence


Nul n'est comme toi