Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Oh! que ta main paternelle


En el mundo turbulento


C'en est fait o Jésus


O viens vers nous Emmanuel


Zegen onze uitgang, Heer


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Manaraka ny hafatrao      AVI            

Manaraka ny hafatrao,
Tafangona izahay,
Mba hahatsiarovanay
Anao, ry Tomponay!
Tsy azo adinoina
Ny fahorianao,
Ny dinitrao izay toy ny ra
Tsaroanay izao.
Ny hazo fijalianao
Dia tazanay izao:
Ry Zanakondry masina ô!
Tsaroanay Hianao.
Nijaly mafy Hianao
Nisolo voina anay:
Raha mbola velona izahay
Tsaroanay izao.
Raha tapitra ny andronay,
Ka tonga Hianao
Mba haka ny fanahinay,
Tsarovinao izahay.

Mbaa Nsisim, w'aye'ele bôt


O Christ, our hope, our heart's des


Voyez Daniel en Babylone


Tu es venu jusqu'à nous


C'est toi Jésus qu’ils ont chanté