Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Mon Dieu, plus près de toi


A gladsome hymn of praise we sing


Seigneur que tous s’unissent


Oh ven, oh ven Emanuel


Ven a la fuente de vida


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Hianao ry Tompon'aiko      AVI            

Hianao ry Tompon'aiko,
Maty noho ny otako;
Tsy mba takatry ny saiko,
Izany fijalianao,
Nefa sitrakao nijaly,
Hahazoako mifaly,
Ry Jesosy, Hianao
No isaorako izao.
Safotry ny fandatsana
Hianao, Mpanavotra,
Handovako fanjakana
Feno voninahitra.
Voaratra, voaeso,
Ary voasatro tsilo
Noho ny hadisoako,
Koa dia isaorako.
Tianao izahay mpanota
Helokay no nentinao;
Resinao ny tambin'ota,
Izahay nafahanao;
Voaloanao ny trosa,
Izahay mpanota kosa
Tonga olom potsinao,
Ka derainay Hianao.


O Dieu! toute ma prière


lumière du monde


De joie, oh! tressaille, terre et ne crains point


Heer, zie mij biddend staan


Tu es ma gloire, tu relèves ma tête