Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Je veux te louer


Parmi les hommes répandus


Lo, how a Rose e'er blooming


Ye clouds and darkness, hosts of ni


Ach bleib mit deiner Gnade


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Hianao ry Tompon'aiko      AVI            

Hianao ry Tompon'aiko,
Maty noho ny otako;
Tsy mba takatry ny saiko,
Izany fijalianao,
Nefa sitrakao nijaly,
Hahazoako mifaly,
Ry Jesosy, Hianao
No isaorako izao.
Safotry ny fandatsana
Hianao, Mpanavotra,
Handovako fanjakana
Feno voninahitra.
Voaratra, voaeso,
Ary voasatro tsilo
Noho ny hadisoako,
Koa dia isaorako.
Tianao izahay mpanota
Helokay no nentinao;
Resinao ny tambin'ota,
Izahay nafahanao;
Voaloanao ny trosa,
Izahay mpanota kosa
Tonga olom potsinao,
Ka derainay Hianao.


J exalte Dieu et chante d allegresse


Crown Him with many crowns


A toi, mon Dieu je me donne


Ry olo matory o, mba mifohaza


Etais tu la bas