Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Trois fois Saint Jéhovah


Dans ta maison


Amour sublime


Que ma vie te glorifie


Entends-tu l'appel du Maître


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Hianao ry Tompon'aiko      AVI            

Hianao ry Tompon'aiko,
Maty noho ny otako;
Tsy mba takatry ny saiko,
Izany fijalianao,
Nefa sitrakao nijaly,
Hahazoako mifaly,
Ry Jesosy, Hianao
No isaorako izao.
Safotry ny fandatsana
Hianao, Mpanavotra,
Handovako fanjakana
Feno voninahitra.
Voaratra, voaeso,
Ary voasatro tsilo
Noho ny hadisoako,
Koa dia isaorako.
Tianao izahay mpanota
Helokay no nentinao;
Resinao ny tambin'ota,
Izahay nafahanao;
Voaloanao ny trosa,
Izahay mpanota kosa
Tonga olom potsinao,
Ka derainay Hianao.


Veux-tu partager la gloire


Seigneur, tu me prépareras


Saints messagers


Partout la joie de Noël


All I Need