Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Viens et vois


Arrête, ô pécheur


Père, je viens à toi


shalom Jérusalem


Begin, my tongue, some heavenly theme


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Ô, ry Fanahy Masina ô      AVI            

Ô, ry Fanahy Masina ô
Mba midira ao anaty fo!
Taomy ny mania
Hody avokoa;
Eny, mitahia,
Manomeza soa
Miantrà ry Tompo ô!
Ô, ry Mazava lehibe,
Hazavao ny teny izay ho re!
Asehoy Jesosy,
Ambarao ny vonjy;
lasao ny Nosy
Mba ho voavonjy,
Miantrà ry Tompo ô!
Ry Afom-pitiavana ô,
Mba levoninao ny lolom-po!
Ampiraiso dia
Ireto ondry vitsy
Mba hifankatia
Ho iray mihitsy Miantrà, ry Tompo ô!
Ry Mpampifaly tsara ô,
Mba omeo toky re ny fo!
Mba hanantenanay
Fa ho voavonjy,
Ary handrenesanay
Noho ny Mpamonjy,
Miantrà, ry Tompo ô!

Nul enfant n'est trop petit


Abide with Me; ‘Tis Eventide


Pardon, Seigneur, pardon


Allèluia Le grand combat est terminé


To the workTo the work