Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Quand l'Esprit de Dieu


Ye choirs of new Jerusalem


Ma paix je vous laisse


Travaux, douleurs


Gloire mon Dieu, c'est lui qui me console


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

, ry Fanahy Masina      AVI            

Ô, ry Fanahy Masina ô
Mba midira ao anaty fo!
Taomy ny mania
Hody avokoa;
Eny, mitahia,
Manomeza soa
Miantrà ry Tompo ô!
Ô, ry Mazava lehibe,
Hazavao ny teny izay ho re!
Asehoy Jesosy,
Ambarao ny vonjy;
lasao ny Nosy
Mba ho voavonjy,
Miantrà ry Tompo ô!
Ry Afom-pitiavana ô,
Mba levoninao ny lolom-po!
Ampiraiso dia
Ireto ondry vitsy
Mba hifankatia
Ho iray mihitsy Miantrà, ry Tompo ô!
Ry Mpampifaly tsara ô,
Mba omeo toky re ny fo!
Mba hanantenanay
Fa ho voavonjy,
Ary handrenesanay
Noho ny Mpamonjy,
Miantrà, ry Tompo ô!

Il est une verte colline


Aujourd hui Christ est vivant


Holy temples on Mount Zion


Secret Prayer


Roca de la eternidad