Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


La prière d'Habacuc


Oh happy day


Tsy maintsy hateraka indray hianao


Garde et retiens ce que tu as


The star proclaims the King is here


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

An tsezam panjakany      AVI            

An tsezam panjakany
Ambony kintana
No lapan'i Jesosy
Ilay nasandratra
Aty an tany iva
Anilam pasana
No ipetrahantsika
Zoim pahoriana
Kanefa mety ihany
Ny monina aty
Hiomana ho any
An danitra ary
Isika tsy kamboty
Na dia nilaozany;
Nomeny ny Fanahy
Ho solon tenany
Ny fahoriantsika
Dia efa maivana
Ny fahafantesantsiky
Dia afa tsindrona
Ny ain'ny Jeso Tompo
Iainantsika aty
Tsy ela dia hiseho
Indray ny tenany
Ka hira no venteso
Ry havany izao
Ny senton'alahelo
Mba atsaharonao!

Le peuple qui marchait


Laat de kind'ren tot mij komen


Rendons du fond de notre coeur


Penche toi, céleste Père


The Glory Song