Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Ensemble nous pouvons chanter


Wie Gott mich führt, so will ich gehn


Dans mon âme un beau soleil brille


La gloire du Seigneur


C'est à l'ombre de tes ailes


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Haleloia, deraina      AVI            

Haleloia, deraina
Andriamanitray,
Mpanjaka fototr'aina
Mpikarakara anay
Ny zavaboahary
Dia eo an tananao,
Ka tena lavorary
Ny fandaharanao.
Haleloia, deraina
Hianao, Mpamonjinay!
Nijaly, noratraina,
Ka maty solonay,
Anefa naharesy
Ny fahavalonay,
Natsangana handresy
Mba ho fiainanay.
Haleloia, deraina
Hianao, Fanahy ô!
Ny herinao, no aina
Hamelona tokoa;
Hianao mikarakara
Ny fiangonanao,
Manova manatsara
Izao tontolo izao.
Haleloia, deraina
Ny Telo Izay Iray!
Hobina sy hiraina,
Fa Andriamanitray,
He, Tompo foto tsoa
lainanay aty,
Ka ho izany koa
Mandrakizay doria.

Christ est vraiment ressuscité


Dieu aie pitié de nous


Am Pfingsttag unter Sturmgebraus


La bonne nouvelle


Um anjo, lá do céu