Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


We plow the fields, and scatter


Comfort, comfort, ye My people


Um pobre e aflito viajor


La cohorte des élus


Seigneur accorde moi d'aimer


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Haleloia, deraina      AVI            

Haleloia, deraina
Andriamanitray,
Mpanjaka fototr'aina
Mpikarakara anay
Ny zavaboahary
Dia eo an tananao,
Ka tena lavorary
Ny fandaharanao.
Haleloia, deraina
Hianao, Mpamonjinay!
Nijaly, noratraina,
Ka maty solonay,
Anefa naharesy
Ny fahavalonay,
Natsangana handresy
Mba ho fiainanay.
Haleloia, deraina
Hianao, Fanahy ô!
Ny herinao, no aina
Hamelona tokoa;
Hianao mikarakara
Ny fiangonanao,
Manova manatsara
Izao tontolo izao.
Haleloia, deraina
Ny Telo Izay Iray!
Hobina sy hiraina,
Fa Andriamanitray,
He, Tompo foto tsoa
lainanay aty,
Ka ho izany koa
Mandrakizay doria.

Mandrenesa ry sofina


Sur les collines éternelles


O Christ, our true and only Light


Viens adorer


Saint, saint, saint