Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Si mon peuple s'humilie


Je veux t'aimer, ma puissance


Because You have said


La Pque


Now yield we thanks and praise


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Faingna, ry hava malala      AVI            

Faingàna, ry hava malala,
Hatòny ny Tompo izao,
Ny fo sy ny feo asandrato,
Derao 'Lay nanvotra anao.
Ny avotra sy ny famonjena,
'Zay vitany tao Kalvary,
No fanantenan'ny mpanota
Hahazo fiainana ary.
He Izy mitondra irery
Ny mafy, nisolo anao,
Ka maty hamonjy ny very;
Ny rany nandriaka tao.
Niaritra latsa sy eso,
Ny hombo sy ny lefona koa;
Nivesatra ota Izy teto
Hanananao fiainana soa.
Endrey! Ny fitiavan'i Jeso,
Ry olo mahantra, jereo!
Nijaly hamonjy, hevero,
Ny ota mahazo ekeo;
Ekeo, fa ny fo mihamafy,
Dia loza manenjika anao;
Faingàna hamonjy ny ainao.
Haharaoty ny andro 'zao.
Ny masom panahy atopazo,
Ny lanitra no andrandrao;
Ny Tompo maniry hamonjy,
Henoy, fa miantso anao,
Fiangàna, ry hava malala!
Modia an tranon'ny Ray;
Miandry anao re ny lova,
Fiainana mandrakizay.

Nous te chantons Ressuscite


Disciples du Seigneur


La nuit couvre de ses voiles


Endrey izany hafaliana


Le Seigneur est connu