Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Entonnons un nouveau cantique


De Koning komt! Zo schalt de roep


Houd Gij mijn handen beide


Izao rehetra izao dia mankalaza Ana


Ry Jesosy mba tantano


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Faingàna, ry hava malala      AVI            

Faingàna, ry hava malala,
Hatòny ny Tompo izao,
Ny fo sy ny feo asandrato,
Derao 'Lay nanvotra anao.
Ny avotra sy ny famonjena,
'Zay vitany tao Kalvary,
No fanantenan'ny mpanota
Hahazo fiainana ary.
He Izy mitondra irery
Ny mafy, nisolo anao,
Ka maty hamonjy ny very;
Ny rany nandriaka tao.
Niaritra latsa sy eso,
Ny hombo sy ny lefona koa;
Nivesatra ota Izy teto
Hanananao fiainana soa.
Endrey! Ny fitiavan'i Jeso,
Ry olo mahantra, jereo!
Nijaly hamonjy, hevero,
Ny ota mahazo ekeo;
Ekeo, fa ny fo mihamafy,
Dia loza manenjika anao;
Faingàna hamonjy ny ainao.
Haharaoty ny andro 'zao.
Ny masom panahy atopazo,
Ny lanitra no andrandrao;
Ny Tompo maniry hamonjy,
Henoy, fa miantso anao,
Fiangàna, ry hava malala!
Modia an tranon'ny Ray;
Miandry anao re ny lova,
Fiainana mandrakizay.

Alone now going forth, O Lord


Pour la durée des temps


Peace, perfect peace


Jésus voyant venir la mort


Beautiful star of Bethlehem