Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Not human advice


Lo, the Mighty God Appearing


From the eastern mountains


Er trekt door alle landen


Il reviendra


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Zaza Masina sy soa      AVI            

Zaza Masina sy soa,
Nefa ory Hianao,
Ka nanetry tena koa,
Sy nandao ny lapanao.
Teraka ory sy nahantra,
Trano tsy nandrianao,
Fa tsy nisy 'zay niantra,
Be ny fahorianao.
Fihinanam bilon'omby
No natao fandrianao,
Fa ny trano be tsy omby,
Nisy olo maro tao.
Nofonosin damban jaza,
Tonga zazabodo re,
Nefa Tompo manan daza
Sy Mpanjaka lehibe.
Efa halan'olo maro,
Nefa kosa tiako;
Dia avia, ry Mpamonjy!
Honina ato amiko.

Whiter Than Snow


Entends mon coeur


Il est une ville, là haut, dans les cieux


Ramène moi à la croix


Deus É Amor