Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Gods stad kan zich verblijden


O the deep, deep love of Jesus


O peuple saint, réveille toi


Indro fa velona


C'est toi Jésus qu’ils ont chanté


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Zaza Masina sy soa      AVI            

Zaza Masina sy soa,
Nefa ory Hianao,
Ka nanetry tena koa,
Sy nandao ny lapanao.
Teraka ory sy nahantra,
Trano tsy nandrianao,
Fa tsy nisy 'zay niantra,
Be ny fahorianao.
Fihinanam bilon'omby
No natao fandrianao,
Fa ny trano be tsy omby,
Nisy olo maro tao.
Nofonosin damban jaza,
Tonga zazabodo re,
Nefa Tompo manan daza
Sy Mpanjaka lehibe.
Efa halan'olo maro,
Nefa kosa tiako;
Dia avia, ry Mpamonjy!
Honina ato amiko.

Gravissons en notre foi


The baby of bethlehem


Le sepulcre ne fut maître


Hallelujah, What a Savior


O Dieu des grâces éternelles