Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


May God's blessing surround you


Bridegroom, You are mine


Le Christ est ressuscité


Il faisait nuit


Seigneur donne moi des ailes


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Zaza Masina sy soa      AVI            

Zaza Masina sy soa,
Nefa ory Hianao,
Ka nanetry tena koa,
Sy nandao ny lapanao.
Teraka ory sy nahantra,
Trano tsy nandrianao,
Fa tsy nisy 'zay niantra,
Be ny fahorianao.
Fihinanam bilon'omby
No natao fandrianao,
Fa ny trano be tsy omby,
Nisy olo maro tao.
Nofonosin damban jaza,
Tonga zazabodo re,
Nefa Tompo manan daza
Sy Mpanjaka lehibe.
Efa halan'olo maro,
Nefa kosa tiako;
Dia avia, ry Mpamonjy!
Honina ato amiko.

O Dieu si ton Fils bien aimé


Pour que le jour qui se leve


Je continuerai


When Faith Endures


Lord Jesus Christ, we humbly pray