Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Le Seigneur nous appelle


Nous te chantons Ressuscite


A toi, Jésus, mon Rédempteur


Qu'elle est douce


Que béni soit le moment


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Zaza Masina sy soa      AVI            

Zaza Masina sy soa,
Nefa ory Hianao,
Ka nanetry tena koa,
Sy nandao ny lapanao.
Teraka ory sy nahantra,
Trano tsy nandrianao,
Fa tsy nisy 'zay niantra,
Be ny fahorianao.
Fihinanam bilon'omby
No natao fandrianao,
Fa ny trano be tsy omby,
Nisy olo maro tao.
Nofonosin damban jaza,
Tonga zazabodo re,
Nefa Tompo manan daza
Sy Mpanjaka lehibe.
Efa halan'olo maro,
Nefa kosa tiako;
Dia avia, ry Mpamonjy!
Honina ato amiko.

Easter Carol


Seigneur c’est toi notre secours


Gloire au Seigneur


Je m'offre à toi


Jésus ce beau nom