Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Je vois un ciel d'éternité


Giver of the perfect gift


Who are these like stars appearing


Nous nous sommes rassemblés


Saint Esprit, divin maître


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Zaza Masina sy soa      AVI            

Zaza Masina sy soa,
Nefa ory Hianao,
Ka nanetry tena koa,
Sy nandao ny lapanao.
Teraka ory sy nahantra,
Trano tsy nandrianao,
Fa tsy nisy 'zay niantra,
Be ny fahorianao.
Fihinanam bilon'omby
No natao fandrianao,
Fa ny trano be tsy omby,
Nisy olo maro tao.
Nofonosin damban jaza,
Tonga zazabodo re,
Nefa Tompo manan daza
Sy Mpanjaka lehibe.
Efa halan'olo maro,
Nefa kosa tiako;
Dia avia, ry Mpamonjy!
Honina ato amiko.

Accablé de ma misère


Jésus demeure


Car tu es grand


C'est à la croix


Atreho ny mpanomponao