Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


O Thou eternal Christ of God


Ouvrez les portes du saint lieu


Blotti dans tes doux bras, Seigneur


Je viens Seigneur à ta table benie


Par le nom de Jésus


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Ry Rainay Izay namorona      AVI            

Ry Rainay Izay namorona
Izao rehetra Izao,
Ny hita sy ny takona
Dia asan tananao.
Ny volana aman kintana,
Ny biby marobe.
Ny ala maitso mavana,
Hitsaoka Anao anie.
Ny tany sy ny lanitra,
Ny ranomasina,
Ireo tendrombohitra
Manolo kasina.
Ny ory sy ny mpanana
Dia fototra iray,
Fa samy asan tanana
Nataonao Tomponay
Dia saotra no atolotray
Anao, ka raisonao,
Fa fanomezan ko anay
Ny asan tànanao.

Le Fils de Dieu


Pour toi j ai donne ma vie


Als mij God door Christus vrede


zingen alleluia voor de Heer


King of my life, I crown Thee now